Đốc thúc Nam Đàn dốc sức về đích huyện nông thôn mới
Ngày cập nhật : 4/10/2017
Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Đinh Viết Hồng chỉ đạo: Thời gian còn lại của năm 2017 không nhiều, đề nghị huyện Nam Đàn tập trung các nguồn lực hoàn thiện 3 nhóm tiêu chí huyện NTM và đốc thúc 5 xã còn lại hoàn thành 19/19 tiêu chí trong tháng 10 này.
Sáng 3/10, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chương trình xây dựng NTM tỉnh làm việc với huyện Nam Đàn về tiến độ thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện.
Theo báo cáo của UBND huyện Nam Đàn, đến nay 5 xã Nam Tân, Nam Phúc, Khánh Sơn, Nam Lĩnh, Xuân Lâm đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. UBND huyện đang tập trung chỉ đạo 3 xã: Nam tân, Nam Phúc, Khánh Sơn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn huyện huy động được trên 169 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp hơn 34 tỷ đồng, hiến 15.897m2 đất, tháo dỡ, di chuyển 2.502m2 tường rào, đóng góp 6.986 ngày công để xây dựng NTM.

Đối với nhiệm vụ xây dựng huyện NTM của Nam Đàn, sau thời gian tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Nam Đàn cơ bản có 6/9 nhóm đạt chuẩn, gồm: Tiêu chí thủy lợi, môi trường, an ninh, trật tự xã hội, sản xuất, điện, và tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Còn 3 nhóm tiêu chí chưa đạt: Quy hoạch, Giao thông và Văn hóa - y tế - giáo dục

Trên tinh thần quyết tâm đưa Nam Đàn về đích huyện NTM trong năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng yêu cầu: Thời gian còn lại của năm 2017 không nhiều, các sở, ngành tích cực phối hợp, hỗ trợ huyện Nam Đàn sớm hoàn thiện 3 nhóm tiêu chí huyện NTM còn lại.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về nhiệm vụ về đích huyện NTM trong năm 2017.

Huyện cần đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các tuyến đường có nguồn vốn đầu tư của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, tỉnh: Tuyến qua chợ Vạc, tuyến cơ đê Năm Nam, tuyến đường Nhật đi Nam Phúc, Nam Cường, tuyến thị trấn đi Vân Diên, Nam Thái..

Khẩn trương phối hợp với Vingroup để sớm xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện để hoàn thành nhóm tiêu chí Văn hóa - Thể thao - Y tế.

Đối với 5 xã chưa về đích NTM, đề nghị huyện tiếp tục đốc thúc để các xã hoàn chỉnh 19/19 tiêu chí NTM trong tháng 10/2017, trong đó lưu ý vấn đề nợ đọng trong xây dựng NTM; tiếp tục chỉ đạo 18 xã đã đạt chuẩn nâng cao chất lượng các tiêu chí.

                                             Nguồn baonghean.vn
 Bản in  Lên đầu trang
- Nghệ An: Phấn đấu 61,5% xã, 4 huyện và trên 100 thôn bản đạt chuẩn NTM vào năm 2020 (14/8/2018)
- Nghệ An: Khởi động thí điểm vườn mẫu nông thôn mới (19/7/2018)
- Nghệ An: 42% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (26/6/2018)
- Xã Bảo Thành (Yên Thành) đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (21/5/2018)
- Xã Diễn Phúc (Diễn Châu) đón bằng công nhận xã nông thôn mới (7/5/2018)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH