Hội thảo kỹ thuật “giới thiệu về REDD+ và tham vấn các giải pháp liên quan đến sẵn sàng thực hiện REDD+,
Ngày cập nhật : 30/10/2017
Ngày 27 tháng 10 năm 2017 tại thành phố Vinh, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo kỹ thuật “giới thiệu về REDD+ và tham vấn các giải pháp liên quan đến sẵn sàng thực hiện REDD+, chương trình giảm phát thải khí nhà kính”.

Tham dự hội thảo có các đại biểu đại diện các ngành cấp tỉnh: Nông nghiệp PTNT, Tài nguyên môi trường, Khoa học và công nghệ, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Công thương, Du lịch, Giao thông vận tải, Xây dựng; Trường Đại học Vinh, Vườn Quốc gia Pù Mát, các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo UBND huyện và phòng Nông nghiệp PTNT, phòng Tài nguyên của 21  huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT chủ trì hội thảo.
 Tại hội thảo các đại biểu được nghe giới thiệu về REDD+ và tiến trình thực hiện tại Việt Nam, Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Nghệ An, Chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ, các giải pháp giảm phát thải.

 
 Toàn cảnh hội nghị

Biến đổi khí hậu (BĐKH) kéo theo nhiều nguy cơ gây thảm họa ảnh hưởng tới con người đang là vấn đề cấp thiết đòi hỏi toàn thế giới quan tâm tìm mọi giải pháp nhằm giảm nhẹ BĐKH. Rừng được xác định là yếu tố quan trọng hàng đầu trong vai trò giảm phát thải khí nhà kính. Phát thải khí nhà kính (bao gồm CO2, CH4, N2O, CFC, HFC,…) trong khí quyển là nguyên nhân chính làm BĐKH. Các nhà khoa học đã khẳng định: Rừng (đặc biệt là rừng nguyên sinh) là bể chứa và hấp thụ CO2 lớn nhất mà không gì có thể thay thế được. Ngoài chức năng cung cấp gỗ và các lâm sản ngoài gỗ, rừng còn có giá trị về mặt đa dạng sinh học, giữ nước và điều tiết nguồn nước, phòng hộ môi trường, chống xói mòn, sạt lở, chắn gió, cát bay…; rừng là nơi cư ngụ và và tạo việc làm nuôi sống con người. REDD+ là giảm phát thải khí nhà kính từ giảm mất rừng và giảm suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng hấp thụ Carbon, dịch vụ hệ sinh thái…  Mục đích của thực hiện REDD+ nhằm tăng bể hấp thụ CO2, giảm phát thải khí nhà kính góp phần giảm nhẹ BĐKH.
 Trong tiến trình đàm phán Quốc tê, năm 1992 tại RIO DEJANEIRO Hội nghị Thượng đỉnh trái đất và công ước khung của Liên Hiệp Quốc về BĐKH ra đời (UNFCCC), REDD+ được đưa vào nội dung đàm phán. Tiếp đó từ 2005 - 2017 có 7 cuộc hội nghị về BĐKH qui mô toàn cầu (COP 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22) liên quan đến REDD+ .
 Việt Nam là một trong những quốc gia ủng hộ tích cực các hoạt động REDD+, Chính Phủ Việt Nam đã có những hành động cụ thể để thực thi REDD+, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Hấp thụ và lưu giữ lượng Carbon của rừng, giảm phát thải khí nhà kính bằng các biện pháp ngăn chặn suy thoái rừng, giảm diện tích rừng đồng thời bảo vệ và phát triển rừng bền vững”; Quyết định 799/2012/QĐ-TTg ngày 27/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng Carbon rừng giai đoạn 2011-2020”- đã được thay thể bằng quyết định 419/2017/QĐ-TTg ngày 05/4/2017. Tiếp đó là các văn bản thực thi của Chính phủ và quyết định của các Bộ, Ngành.   
 Tại Nghệ An Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2859/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động “Giảm phát thải hiệu ứng nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng Carbon rừng” tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; Sau khi Quyết định 419/2017/QĐ-TTg ban hành, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục sửa đổi cho phù hợp, lồng ghép với Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng; theo đó tập trung vào các nhóm hoạt động trong và ngoài ngành lâm nghiệp như: Quy hoạch sử dụng đất, nông nghiệp, khuyến nông, thủy sản, và các hoạt động khác có liên quan vấn đề giảm mất rừng, giảm suy thoái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng bể hấp thu Carbon. Tiếp đó các hoạt động sẽ được thiết lập chi tiết trong từng thời gian và giai đoạn phù hợp, Nghệ An sẽ tranh thủ nguồn tài chính Quốc tế và huy động nguồn lực nội tại đáp ứng yêu cầu thực tế cho công tác giảm mất rừng và giảm suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, góp phần giảm nhẹ BĐKH./.
                                                         

                                       Nguyễn Thị Hà – TT Khuyến nông Nghệ An

 Bản in  Lên đầu trang
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An tổ chức Hội thi Tuổi trẻ Ngành NN&PTNT chung tay cải cách hành chính (01/11/2018)
- Tập huấn TOT quy trình sản xuất rau an toàn. (29/10/2018)
- Khuyến nông Nghệ An: 25 năm xây dựng, phát triển và những kết quả nổi bật (29/10/2018)
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An: Tổ chức tấp huấn TOT cho cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, huyện và công tác viên năm 2018 (23/10/2018)
- Hội nghị Sơ kết Chương trình Khuyến nông cho người nghèo giai đoạn 2016-2018. (22/10/2018)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH