Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ phát triển rừng năm 2017, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Ngày cập nhật : 29/11/2017
Ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại thành phố Vinh, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ phát triển rừng năm 2017, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Sở Nông nghiệp PTNT, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Trưởng các phòng ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp PTNT, các Ban quản lý dự án Lâm nghiệp và các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn Nghệ An. Ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì hội nghị.
Mặc dầu năm 2017 lâm nghiệp Nghệ An gặp nhiều khó khăn: Nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững  năm 2017 từ ngân sách Trung ương bố trí chậm, nguồn vốn thuộc Chương trình 30a dành cho công tác bảo vệ rừng rất hạn hẹp (Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ), tình trạng khai thác lâm sản trái phép vẫn xảy ra tại vùng sâu, hồ sơ quản lý rừng của các chủ rừng còn nhiều bất cập,…
Tuy vậy, sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoach: Bảo vệ rừng đạt 941.846,6 ha/ KH 942.508 ha (đạt 99,93%), khoanh nuôi rừng 76.000ha/KH 76.000 ha (đạt 100%), chăm sóc rừng 25.118 ha/ KH 25.146 ha (đạt 99,89%), trồng rừng tập trung 18.111,5ha/ 17.000 KH ha (đạt 106,5%), khai thác gỗ rừng trồng 698.306 m3/KH 5000.000 m3 (đạt 139,6%), khai thác nhựa thông 3.010 tấn/KH 3000 tấn (đạt 100,36%)…. Trong 11 tháng đầu năm huy động nguồn thu từ Dịch vụ môi trường rừng 45.702,584 triệu đồng/KH cả năm 58.512,916 triệu đồng (đạt 78,11%); lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện và bắt giữ 730 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 1.235,83 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại, tịch thu 90 con động vật rừng, tổng thu nông ngân sách 11.207,665 triệu đồng.
Năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có 940.500 ha, khoanh nuôi rừng 73.000 ha, trồng rừng mới 15.000 ha, chăm sóc rừng 36.000 ha, trồng cây phân tán 5 triệu cây, khai thác gỗ rừng trồng 640.000 m3, khai thác nhựa thông 3.000 tấn, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững 3.900 ha. Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, chủ trì hội nghị thay mặt Lãnh đạo Sở Nông nghiệp PTNT giao nhiệm vụ cho các đơn vị và nhấn mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt thực hiện tốt chỉ Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng và các chủ trương của Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng rừng, phát triển bền vững./.
                                                  

                                    Nguyễn Thị Hà- Trung tâm Khuyến nông Nghệ An

  

 Bản in  Lên đầu trang
- Quỳnh Lưu: Đẩy mạnh trồng rừng vụ xuân  (01/3/2019)
- Nghệ An sẽ triển khai trồng mới 16.000 ha rừng nguyên liệu (12/2/2019)
-  Kết quả bước đầu từ mô hình trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh tại huyện thanh Chương, tỉnh Nghệ An (17/1/2019)
- REDD+ nguồn lợi bền vững từ dịch vụ hệ sinh thái rừng (27/11/2018)
- Hội thảo tổng kết dự án: “Xây dựng và phát triển mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh Miền Bắc và Miền Trung” . (15/11/2018)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH