Nam Đàn 5 xã còn lại được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới
Ngày cập nhật : 12/12/2017
Nhờ tập trung dồn sức chỉ đạo và huy động tối đa mọi nguồn lực, đến thời điểm này, 5 xã cuối cùng của huyện Nam Đàn đã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, để huyện vững vàng về đích NTM trong năm 2017 này.

 5 xã cuối cùng của Nam Đàn gồm: Nam Tân, Khánh Sơn, Nam Phúc, Nam Lĩnh, Xuân Lâm đã được Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017 theo quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1166/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Nhìn chung mỗi xã đều có nhiều việc làm hay, sáng tạo, bứt phá mạnh mẽ, huy động các nguồn lực để hoàn thành 19/19 tiêu chí, không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.
 Như vậy, đến thời điểm này 23/23 xã ở Nam Đàn đã đạt chuẩn Nông thôn mới, là bước ngoặt quan trọng để huyện nhanh chóng hoàn thành các trình tự đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM theo Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI đề ra./.

                                                 Nguồn nghean.gov.vn

 Bản in  Lên đầu trang
- Xã Diễn Quảng (Diễn Châu) đón Bằng công nhận chuẩn nông thôn mới (9/4/2018)
- Quỳnh Lưu: Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới sau đạt chuẩn  (4/4/2018)
- Lĩnh Sơn (Anh Sơn) đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (29/3/2018)
- Diễn Xuân (Diễn Châu) đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (26/3/2018)
- Xã Bồi Sơn (Đô Lương) đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (19/3/2018)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH