Từ mô hình đến xây dựng hợp tác xã kiểu mới tại thị xã Thái Hòa
Ngày cập nhật : 13/12/2017
Tính đến 30/9/2017 theo báo cáo của UBND thị xã Thái Hòa, số hợp tác xã đã hoạt động theo luật hợp tác xã 2012 là 10 HTX, với tổng số thành viên là 1529 người, bình quân số thành viên/HTX là 153 người.
Các HTX tại thị xã Thái Hòa hoạt động trên các lĩnh vực cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra, tín dụng, môi trường cây xanh đô thị. Bên cạnh một số HTX kiểu mới hoạt động còn lúng túng trong khâu tổ chức thì một số HTX hoạt động dịch vụ có hiệu quả mà xuất phát điểm là các mô hình do MTTQ, các thành viên mặt trận phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng như: HTX nông nghiệp sạch bưởi hồng Quang Tiến, HTX nuôi ong mật Tây Hiếu, HTX sản xuất và chế biến tinh bột Thái Hòa.

Thị xã Thái Hòa được tách ra từ huyện Nghĩa Đàn theo Nghị định số 164/NĐ-CP là một đô thị trẻ năng động, sau gần 10 năm xây dựng và phát triển đã có những bước đi bền vững và khởi sắc. Bên cạnh việc kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, các công trình trọng điểm thị xã Thái Hòa đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với MTTQ và các thành viên mặt trận xây dựng các mô hình kinh tế, từ đó tập huấn đào tạo, hướng dẫn phát triển thành các HTX kiểu mới theo luật HTX 2012.

Từ nhận thức theo xu thế thị trường, các hộ sản xuất nhỏ lẻ rất khó có cơ hội để đưa hàng hóa ra thị trường lớn do vậy các mô hình, các hộ sản xuất có nguyện vọng giống nhau cùng hợp tác để sản xuất theo một quy trình, đảm báo số lượng hàng hóa lớn, xây dựng nhãn hiệu tập thể do các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của luật HTX 2012 để phát huy sức mạnh tập thể của từng cá nhân (xã viên) tham gia HTX, cùng giúp nhau có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Xuất phát từ quan điểm đó MTTQ Việt Nam thị xã Thái Hòa đã cùng với các thành viên của mặt trận phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền vận động các cá nhân, các hộ gia đình có ý tưởng chung hợp nhau lại thành một tổ chức được gọi là HTX kiểu mới. Qua đó các thành viên HTX được tập huấn về khoa học kỹ thuật, hướng dẫn công tác tổ chức hoạt động của HTX, quy trình sản xuất, đảm bảo số lượng và chất lượng hoàng hóa xây dựng nhãn hiệu tập thể và đưa các sản phẩm ra được thị trường được người tiêu dùng chấp nhận. Lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo về trình độ và năng lực quản lý, điều hành của tổ chức kinh tế này, thu hút vốn, phát triển nguồn tài chính, bảo đảm việc làm, tăng thu nhập, lợi ích của xã viên góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao vai trò của HTX và gắn với lợi ích xã hội, kết hợp hài hòa với lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội và bảo vệ môi trường.

Năm 2017 sắp qua, chúng ta đang chuẩn bị đón chào một năm 2018 - Đinh Dậu đầy sôi động trên tất cả các lĩnh vực KT-XH của thị xã Thái Hòa mà điểm nhấn là hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã (10/5/2008-10/5/2018). Trong đó việc xây dựng các mô hình kinh tế dẫn đến thành lập các HTX kiểu mới là lĩnh vực đòi hỏi sư quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Vai trò hết sức quan trọng của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền vận động các cá nhân, các mô hình, các hộ gia đình cùng lợi ích liên kết lại với nhau để làm giàu chính đáng trên quê hương Thái Hòa. Và đại diện cho những ý tưởng, nguyện vọng, cầu nối của người dân với chính quyền và các cơ quan chuyên môn để quy hoạch thị xã Thái Hòa có thêm nhiều HTX kiểu mới hơn nữa. Xây dựng thị xã Thái Hòa thành trung tâm KT-XH của vùng Tây bắc Nghệ An, hướng tói thành đô thị loại III vào năm 2020.
      
                                                     Nguồn nghean.gov.vn
 Bản in  Lên đầu trang
- Hội nghị tổng kết “Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017-2018. Mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2019, 2020” (28/12/2018)
- Phát triển thương hiệu thủy hải sản Diễn Châu Cần nhiều chính sách mở (11/12/2018)
- Khuyến nông Qùy Hợp: Bế giảng lớp dạy nghề Chăn nuôi gà cho lao động nông thôn (06/12/2018)
- Đào tạo nghề gắn liền việc làm là hướng đi bền vững trong xóa đói giảm nghèo bền vững trên vùng đất Anh Sơn. (05/12/2018)
- Trạm Khuyến nông Thành phố Vinh: Khai mạc lớp dạy nghề chăn nuôi gà năm 2018. (7/11/2018)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH