Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính Công đoàn.
Ngày cập nhật : 28/12/2017
Ngày 27 tháng 12 năm 2017 tại Nhà khách Nghệ An, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính Công đoàn.

 Thành phần tham gia Hội nghị gồm có Chủ tịch, phó Chủ tịch và  kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An
 Hội nghị đã nghe hướng dẫn các văn bản về tài chính công đoàn : Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy định thu, chi tài chính công đoàn cơ sở; Quyết định số 172/QĐ-LĐLĐ ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định phân cấp thu, chi, quản lý tài chính, tài sản đối với các liên đoàn lao động huyện, thành thị, Công đoàn ngành, công đoàn cơ sở  và một số văn bản khác.
 Hội nghị đã giúp các đại biểu nắm bắt kịp thời các quy định về tài chính công đoàn đế áp dụng vào hoạt động của các công đoàn cơ sở, đảm bảo thu, chi tài chính công đoàn đúng quy định./.

                                                                  Bùi Thị Yến – Trung tâm KN

 Bản in  Lên đầu trang
- Trạm khuyến nông Yên Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác Khuyến nông năm 2017, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018. (12/1/2018)
- UBND tỉnh Nghệ An: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT (11/1/2018)
- Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018. (2/1/2018)
- Hội thảo đánh giá công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2017. (22/12/2017)
- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp cho đoàn thanh niên các xã đặc biệt khó khăn (20/12/2017)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH