Kết quả bước đầu về thực hiện “Xây dựng mô hình cải tạo chất lương đàn trâu địa phương bằng kỹ thuật TTNT để nâng cao năng suất, chất lượng tại huyện Anh Sơn, Nghệ An”
Ngày cập nhật : 15/1/2018
Nghệ an là tỉnh nông nghiệp thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi đại gia súc. Trong những năm qua chăn nuôi nuôi trâu, bò ở Nghệ An có bước phát triển đáng kể về số lượng và chất lượng. Tại thời điểm tháng 11/2017, tổng đàn trâu bò là 725.458 con.

 Trong đó trâu 296.676 con. Số lượng tổng đàn trâu lớn tuy nhiên chất lượng đàn trâu đang còn thấp, phương thức chăn nuôi chủ yếu là nông hộ, quy mô nhỏ, nuôi theo hình thức chăn thả (vùng miền núi), bán chăn thả ( vùng đồng bằng ). Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi đang còn hạn chế đặc biệt vùng miền núi cao.
Năm 2017, được sự hỗ trợ của Trung tâm nghiên cứu và PTCN miền núi, Nghệ An triển khai “ Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn trâu địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo để nâng cao năng suất, chất lượng tại huyện Anh Sơn, Nghệ An”. Mô hình được triển khai tại 3 xã miền núi là xã Phúc Sơn, Cẩm Sơn, Tường Sơn thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Với quy mô 90 con trâu cái được lựa chọn để làm công tác phối giống bằng TTNT.
Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi trâu sinh sản, biểu hiện động dục ở trâu và phương pháp phát hiện động dục, thời điểm phối giống thích hợp, kỹ thuật về chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng nghé lai, phương pháp thú y phòng trừ dịch bệnh....ngoài ra những hộ tham gia mô hình có trâu cái phối giống có chửa được hỗ trợ 120 kg/con thức ăn tinh hỗn hợp, hỗ trợ 100 % tinh và vật tư phối giống trâu.
Đến 30/12/2017, tất cả 90 con trâu cái đã được phối giống có chửa bằng thụ tinh nhân tạo tinh của các giống Trâu Murah, trâu nội...tỷ lệ thụ thai lần 1 đạt 68 %. Qua tham gia mô hình, 100% số hộ đều nắm bắt được các nội dung cơ bản về chăn nuôi trâu sinh sản như: Công tác giống, chuồng trại, thức ăn, phòng bệnh, phát hiện trâu động dục và thời điểm phối giống trâu thích hợp ....
 Theo đánh giá của các hộ tham gia dự án, tỷ lệ phối giống đậu thai cao hơn những năm trước đã góp phần rút ngắn khoảng cách lứa đẻ, giảm bớt đầu tư chi phí nuôi ...đặc biệt các hộ được tiếp cận, n©ng cao kü n¨ng vÒ ch¨n nu«i trâu sinh sản ( phát hiện trâu động dục, đầu tư thức ăn tinh cho trâu cái có chửa...). Thông qua dự án góp phần thay đổi tập quán chăn nuôi, từ chăn nuôi từ chăn nuôi dàn trải không có đầu tư sang chăn nuôi có ứng dụng quy trình kỹ thuật, chăn nuôi có đầu tư thâm canh, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường, hình thành nên một nghề có tính bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Thái Khắc Thanh - Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An

 

 
 Bản in  Lên đầu trang
- Thành phố Vinh: Gia trại tổng hợp ven đô mang lại hiệu quả bền vũng (17/1/2019)
- Hiểu biết về thiếu hụt và mất cân bằng khoáng trong chăn nuôi (16/1/2019)
- Cần quản lý, chăm sóc tốt đàn vật nuôi trong vụ Đông Xuân (14/1/2019)
- Nhận biết và khắc phục hiện tượng bất thường khi nuôi vịt, ngan sinh sản (14/12/2018)
- Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi gà thịt giống mới theo hướng VietGAP có sử dụng đệm lót sinh học ở thị xã Cửa Lò. (10/12/2018)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH