Kết quả Hội thảo tình hình sản xuất cam và một số giải pháp phát triển cây cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới
Ngày cập nhật : 05/2/2018
Được sự đồng ý của UBND tỉnh, ngày 12/12/2017 tại huyện Quỳ Hợp, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo bàn về tình hình sản xuất cam và một số giải pháp phát triển cây cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc trung bộ, Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng Khu IV, Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả, cây công nghiệp Phủ Quỳ; Đại diện lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hiệp hội cam Vinh; Đại diện lãnh đạo các sở: Khoa học và công nghệ, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, ban và đơn vị liên quan; Giám đốc các Công ty: Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An, Công ty TNHH MTV Xuân Thành, Công ty TNHH Nông – Công nghiệp 3/2, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp An Ngãi, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Con, Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An; Lãnh đạo UBND các huyện, thành thị và cá nhân trồng cam trên địa bàn tỉnh.
Sau khi các đại biểu dự hội thảo đã thăm quan vùng trồng cam trọng điểm của Huyện Qùy Hợp, tại Hội thảo các đại biểu đã nghe Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Báo cáo tình hình sản xuất cam và một số giải pháp phát triển cây cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới; ý kiến tham gia của các địa phương, hộ nông dân và doanh nghiệp trồng cam; ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội thảo. Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo kết quả Hội thảo như sau:
 1. Thực trạng sản xuất cây cam trên địa bàn tỉnh
 a) Kết quả đạt được:
 - Để cây cam phát triển bền vững, hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, bổ sung và đã phê duyệt Quy hoạch phát triển cây cam đến năm 2020 và định hướng đến 2030 tại Quyết định số 3773 QĐ/UBND ngày 05/8/2016;
 - Diện tích, năng suất, sản lượng cam trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng: Năm 2017 tổng diện tích cam đạt 5.589 ha, tăng 2.532 ha so với năm 2014, trong đó diện tích cho sản phẩm là 2.638 ha, năng suất bình quân 15,6 tấn/ha, tăng 2,6 tấn/ha so với năm 2014, sản lượng cam đạt 41.152,8 tấn.
- Thương hiệu cam vinh ngày càng được khẳng định và cây  cam là cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích nếu làm đúng quy trình kỹ thuật, theo chuỗi liên kết sản xuất. Nhiều hộ nông dân, doanh nghiệp làm giàu nhờ trồng cam, có nhiều diện tích thu nhập từ 700- 1.000 triệu đồng/ha/năm, khẳng định Nghệ An có điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp với sinh trưởng và phát triển của cây cam.
 - Đã khẳng định được cơ cấu giống phù hợp cho vùng cam tập trung của tỉnh, gồm: Xã Đoài (48,44%), Vân Du (21,90%), Valencia (15,56%); đồng thời du nhập khảo nghiệm, bổ sung các giống mới để rãi vụ thu hoạch, cũng như nâng cao chất lượng, như: cam BH, quýt PQ1,...
- Các Tiến bộ kỹ thuật cũng được tăng cường áp dụng vào sản xuất, như: Tưới tiết kiệm, sản xuất VietGab,...
b) Những hạn chế:
- Do hiệu quả của cây cam thời gian qua khá cao nên một số nơi không tuân thủ quy hoạch; có nơi còn trồng theo phong trào, ồ ạt, tự phát, phát triển nóng. Dẫn đến hiện tại đã vượt 439 ha so quy hoạch diện tích đến năm 2020 và chỉ còn 851 ha nữa thì đạt diện tích qui hoạch đến năm 2030.
- Về sử dụng giống trồng mới: Mở rộng diện tích nhanh, không theo qui hoạch dẫn đến sử dụng giống trôi nổi không có chứng nhận chất lượng của cơ quan quản lý, mặc dù hàng năm Sở Nông nghiệp và PTNT đã có những chỉ đạo, khuyến cáo trong việc sử dụng giống.
- Về kỹ thuật: Thiết kế lô trồng không tuân thủ những nguyên tắc cơ bản về mật độ, tiêu thoát nước dẫn đến ngập úng khi mưa to; trồng xen các loại cây trồng gây bất lợi cho sự phát triển của cây cam. Chăm sóc, bón phân, sử dụng thuốc BVTV, chất kích thích, điều hóa sinh trưởng không theo quy định dẫn đến vườn cam phát triển kém, sâu bệnh phát sinh nhiều, một số vườn cam chưa đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số diện tích cam đã hết thời kỳ kinh doanh nhưng không được thanh lý, luân canh để trồng lại, khai thác theo kiểu tận thu nên không quan tâm nhiều, dẫn đến chất lượng cam quả kém và lây lan sâu bệnh sang các vườn cam khác.
 - Việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là người dân bán cho các tư thương nên giá cả không ổn định. Chưa hình thành được chuỗi sản phẩm nông nghiệp liên kết từ người sản xuất đến các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, toàn tỉnh mới chỉ có 10 HTX có tham gia dịch vụ trồng cam nhưng chỉ có 3 HTX tiêu thụ cam quả. Công tác bảo quản sau thu hoạch chưa có biện pháp hữu hiệu, sản phẩm cam bán ra thị trường chủ yếu là cam chưa qua chế biến, thời gian bảo quản ngắn.
 2. Một số giải pháp trong thời gian tới:
 Trước thực trạng về sản xuất cam như hiện nay, để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đưa Nghệ An trở thành một trong những tỉnh phát triển cam hàng hóa tập trung có năng suất, chất lượng tốt, bảo vệ bà phát triển bền vững thương hiệu “Cam Vinh”. Trong thời gian tới các cấp, ngành, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và người dân trồng cam cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung một số giải pháp trọng tâm sau:
- Về thực hiện quy hoạch: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sản suất cam theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3773/QĐ-UBND ngày 5/8/2016; những địa phương muốn mở thêm diện tích ngoài vùng quy hoạch phải được khảo sát, đánh giá kỹ và phải đề xuất với Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp tham mưu giải quyết.
- Về giống: Những diện tích cam trồng mới phải được sử dụng giống đúng tiêu chuẩn quy định, mua giống ở những nơi có đủ điều kiện sản xuất giống.
- Về  Kỹ thuật: Phải tuân thủ theo đúng quy trình do Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành. Trong đó lưu ý:
+ Khi thiết kế lô thửa phải đảm bảo đúng mật độ theo từng loại giống; quan tâm đến hệ thống thoát nước để đảm bảo không xẩy ra ngập úng,Chỉ bố trí trồng cam ở độ dốc dưới 250, tiến hành tạo đường đồng mức, áp dụng kỹ thuật giữ cỏ trong vườn, trồng xen các loại cây để hạn chế xói mòn, rửa trôi. Trên đỉnh đồi cần giữ rừng để chắn gió, giữ độ ẩm cho đất trồng.
+ Áp dụng đồng bộ từ khâu chọn giống đến quy trình đầu tư thâm canh, sử dụng phân hữu cơ vi sinh, các biện pháp canh tác, tỉa cành tạo tán, tủ gốc giữ ẩm trong mùa khô nóng, đảm bảo cấp, tiêu thoát nước kịp thời.
+ Đối với vườn cam hết chu kỳ kinh doanh, già cỗi, kém hiệu quả: Chỉ đạo người sản xuất nên phá bỏ, cải tạo đất, tiến hành trồng luân canh và trồng lại. Những vùng tập trung nên chỉ đạo thực hiện đồng loạt để đảm bảo thống nhất và thuận tiện trong quản lý, phòng trừ sâu bệnh hại.
+ Thu hoạch, bảo quản: Thu hoạch đúng thời điểm chín, đúng kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật bao quả bằng túi nilon chuyên dụng vừa giữ được chất lượng, mẫu mã quả, vừa phòng chống được dịch hại.
- Công tác quản lý giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: Tăng cường tổ chức kiểm tra, thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây ăn quả, cây công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
- Giải pháp về thị trường: tăng cường xây dựng mối liên kết chặt chẽ để tạo thành chuỗi sản phẩm cam quả từ các nông hộ, hợp tác xã sản xuất cam đến các doanh nghiệp tiêu thụ cam.
- Công tác tuyên truyền: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho nhân dân biết để nâng cao kiến thức, năng lực trong việc phát triển cây cam; Tăng cường quản bá, giới thiệu thương hiệu “Cam Vinh” thông qua các hoạt động như tổ chức các hội thi, hội chợ…
3. Tổ chức thực hiện:
- Sở Nông nghiệp và PTNT:
+ Phối hợp với các địa phương, đơn vị để giám sát tốt việc thực hiện sản xuất cam theo quy hoạch được duyệt; xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất với doanh nghiệp để tạo thành chuỗi liên kết giá trị sản phẩm cam quả; 
+ Tăng cường quản lý nhà nước về giống, phân bón, thuốc BVTV cho cây cam. Ban hành Quy trình trồng, chăm sóc cam, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch bảo quản cam quả; Xây dựng tiêu chuẩn giống cam, Quy chế quản lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật;
+ Phối hợp với Sở Khoa học công nghệ và các cơ quan để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cam quả; tăng cường quảng bá thương hiệu “Cam Vinh”.
+ Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV: Phối hợp với địa phương giám sát người dân và doanh nghiệp sản xuất cam đảm bảo theo quy hoạch được duyệt; Chủ trì phối hợp địa phương điều tra, rà soát cụ thể diện tích cam bị nhiễm bệnh, phân loại mức độ nhiễm bệnh để đưa ra biện pháp xử lý hiệu quả, kịp thời; Chủ trì phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan dự thảo Quy trình trồng, chăm sóc cam, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch bảo quản cam quả; Xây dựng tiêu chuẩn giống cam, Quy chế quản lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân nâng cao kiến thức, năng trực trong sản xuất và phát triển cây cam;
- Các địa phương sản xuất cam: Chỉ đạo UBND các xã, người dân thực hiện đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3773/QĐ-UBND ngày 5/8/2016; Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV chỉ đạo nông dân thực hiện sản xuất cam đúng quy trình kỹ thuật nhằm phát triển bền vững, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ giống cam, nguồn gốc phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.
- Doanh nghiệp và người dân sản xuất cam: Thực hiện nghiêm túc sản xuất theo Quy hoạch đã được duyệt; Sản xuất đảm bảo quy trình theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng đã khuyến cáo; Tích cực phối hợp với cơ quan chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, doanh nghiệp để tạo liên kết chuỗi giá trị sản phẩm cam quả.
4. Kiến nghị, đề xuất:
- Đề nghị UBND tỉnh thay thế quyết định 67/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 về việc ban hành quy định quản lý chất lượng giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 31/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 về việc ban hành quy định quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ban hành thêm các cơ chế, chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân để mở rộng diện tích cam trồng tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP, công nghệ sản xuất cây giống, sản xuất cam an toàn.
- Sở Khoa học và công nghệ rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh bổ sung các địa phương sản xuất cam trên địa bàn tỉnh và chỉ dẫn địa lý “Cam Vinh” cho sản phẩm cam quả.  Cùng Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất với UBND tỉnh cho triển khai đề tài khoa học bón phân hợp lý cho cam Nghệ An.
- Đề nghị Tổng công ty CP vật tư nông nghiệp Nghệ An, phối hợp với các cơ quan Trung ương để sớm triển khai Trung tâm sản xuất giống cây ăn quả tại Phủ Quỳ để cung cấp giống cam chất lượng cho các vùng trồng cam của tỉnh.
- Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người trồng cam nắm rõ quy trình kỹ thuật sản xuất, các giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời quảng bá sản phẩm thương hiệu “Cam Vinh”.
Trên đây là Báo cáo kết quả Hội thảo bàn về tình hình sản xuất cam và một số giải pháp phát triển cây cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các địa phương, doanh nghiệp có sản xuất cam trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.
        

Trương Minh Châu - nguồn TSKN

 Bản in  Lên đầu trang
- Giải pháp cho ngành mía đường tỉnh ta hiện nay (14/1/2019)
- Nông dân xã Nghi Kiều thu lãi cao từ trồng Nghệ  (11/1/2019)
- Nam Đàn tiếp tục xây dựng các mô hình liên kết sản xuất lúa vụ xuân năm 2019 (08/1/2018)
- Hiệu quả kinh tế từ mô hình " Thâm canh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm" tại Nghệ An (8/1/2019)
- Giải pháp chống rét cho mạ của nông dân miền núi Nghệ An (03/1/2019)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH