Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ phát triển rừng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Ngày cập nhật : 21/3/2018
Ngày 20 tháng 3 năm 2018 tại thành phố Vinh, Ủy ban nân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ phát triển rừng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Nghệ An, Văn phòng UBND tỉnh, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp PTNT và các đơn vị trực thuộc, Vườn Quốc gia Pù mát; Lãnh đạo các đơn vị Quân sự hiệp đồng chữa cháy tại các địa phương: Lữ đoàn 414, Sư đoàn 324, Kho CK2, Kho K77 và Kho 852; Đại biểu cấp huyện: Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng phòng NN & PTNT, Trưởng Công an huyện, Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Tiến Lâm - Phó giám đốc Sở NN&PTNT đồng chủ trì hội nghị.
Năm 2017 thời tiết diễn biến phức tạp gây khó khăn cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017 từ ngân sách Trung ương bố trí chậm, nguồn vốn thuộc Chương trình 30a dành cho công tác bảo vệ rừng hạn hẹp. Tuy vậy, công tác bảo vệ phát triển rừng đã thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao. Cụ thể: Trồng rừng tập trung đạt 18.111,58 ha/ KH 17.000 ha (đạt 106,54%), bảo vệ rừng đạt 941.846,6 ha/ KH 942.508 ha (đạt 99,93%), khoanh nuôi rừng 76.000ha/KH 76.000 ha (đạt 100%), chăm sóc rừng 25.118 ha/ KH 25.146 ha (đạt 99,89%), khai thác gỗ rừng trồng 698.306 m3/KH 5000.000 m3 (đạt 139,6%), khai thác nhựa thông 3.010 tấn/KH 3000 tấn (đạt 100,36%); huy động nguồn thu từ Dịch vụ môi trường rừng 54.537,584 triệu đồng/KH cả năm 49.737 triệu đồng (đạt 109,6%); phát hiện 902 vụ, xử lý 901 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 1.720,6 m3 gỗ các loại, tịch thu 90 con động vật rừng, tổng thu nộp ngân sách 13.169 triệu đồng. Năm 2017 toàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy rừng, diện tịch bị thiệt hại 5,34 ha, giảm 40 vụ và giảm 82,58 ha so với năm 2016. Độ che phủ rừng toàn tỉnh năm 2017 đạt 57,7%.
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018: Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có 940.500 ha, khoanh nuôi rừng 73.000 ha, trồng rừng mới và trồng rừng sau khai thác 17.000 ha, chăm sóc rừng 46.740 ha, trồng cây phân tán 5 triệu cây, khai thác gỗ rừng trồng 640.000 m3, khai thác nhựa thông 3.000 tấn, khai thác tre nứa, lâm sản ngoài gỗ 2000 tấn. 
Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, dồng chi Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp PTNT và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Nhà nước và quán triệt thực hiện tốt chỉ Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường phối hợp với các lực lượng Kiểm lâm, Công An, Quân đội và chủ rừng trong công tác bảo vệ rừng; chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao tại quyết định số 6237/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 nhằm nâng cao chât lượng rừng và phát triển rừng bền vững ./.
                                                 

  Nguyễn Thị Hà- Trung tâm Khuyến nông Nghệ An

 Bản in  Lên đầu trang
- Quỳnh Lưu: Tăng cường phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng  (15/5/2019)
- Tân Kỳ tăng cường công tác phòng chống cháy rừng  (6/5/2019)
- Hội thảo định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An (26/3/2019)
- Quỳnh Lưu: Đẩy mạnh trồng rừng vụ xuân  (01/3/2019)
- Nghệ An sẽ triển khai trồng mới 16.000 ha rừng nguyên liệu (12/2/2019)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH