Hưng Nguyên: Xây dựng mô hình Chăn nuôi gà sinh sản và gà thịt giống mới theo hướng VietGAHP sử dụng đệm lót sinh học
Ngày cập nhật : 30/7/2018
Hôm nay, ngày 30/7/2018, tại Thị trấn Hưng Nguyên, Trạm Khuyến nông Huyện đã tiến hành tổ chức giao cấp vật tư cho 02 mô hình: Chăn nuôi gà sinh sản (gà hướng trứng) có sử dụng đệm lót sinh học, quy mô 300 con triển khai tại xã Hưng tây và mô hình Chăn nuôi gà thịt giống mới theo hướng VietGAP sử dụng đệm lót sinh học quy mô 2.100 con xây dựng tại xã Hưng khánh.
Gà con được cán bộ kỹ thuật của Trạm khuyến nông tuyển chọn từ nguồn giống chất lượng của Viện chăn nuôi Việt Nam, cũng trong đợt này Trạm đã tiến hành cấp phát thức ăn đợt 1 cho gà, sau nuôi 20 ngày sẽ tiến hành cấp phát lượng thức ăn còn lại.
Trước khi bàn giao giống Trạm khuyến nông đã triển khai tập huấn cho các hộ xây dựng mô hình với các nội dung kỹ thuật Úm gà con, chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gà... Nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết cho bà con để đảm bảo sự thành công của mô hình.

 Trần Trung Thành
 Bản in  Lên đầu trang
- Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi gà thịt giống mới theo hướng VietGAP có sử dụng đệm lót sinh học ở thị xã Cửa Lò. (10/12/2018)
- Kết quả bước đầu thực hiện “Xây dựng mô hình cải tạo chất lương đàn bò địa phương bằng kỹ thuật TTNT và vỗ béo bò thịt tại Quỳnh Lưu, Nghệ An” (06/12/2018)
- Góc nhìn từ các mô hình chăn nuôi gia cầm hiểu quả (04/12/2018)
- Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất thịt lợn (5/11/2018)
- Làm giàu với mô hình nuôi chim bồ câu (30/10/2018)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH