Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị công tác quản lý tài chính năm 2018
Ngày cập nhật : 20/8/2018
Vừa qua, tại thị xã Cửa Lò, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức Hội nghị công tác quản lý tài chính - kế toán ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2018.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc thường trực Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính Nghệ An; lãnh đạo và toàn thể cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT cùng Thủ trưởng, kế toán các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT;
Hội nghị đã đánh giá công tác quản lý tài chính nói chung, công tác quyết toán tài chính năm 2017 nói riêng, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác quản lý tài chính - kế toán năm 2018.
Năm 2017, nhìn chung công tác quản lý tài chính kế toán tại các đơn vị tiến bộ hơn so với năm 2016, cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác quản lý, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
Năm 2018 là năm thứ 2 của thời kỳ ổn định Ngân sách (2017-2020), nhiều quy định mới của Bộ Tài chính được triển khai thực hiện tại các Thông tư: Số 107/2017/TT-BTC ngày 10/7/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cấp từ Trung ương đến địa phương, liên quan đến việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, việc làm... theo các quy định mới của nhà nước đang từng bước được triển khai sẽ có tác động đến nhiều hoạt động của các cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức, viên chức. Do đó, công tác quản lý tài chính của ngành, của các đơn vị dự toán cần phải được quan tâm nhiều hơn.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và đơn vị cung cấp phần mềm kế toán hướng dẫn, giải đáp, hiệu chỉnh một số nội dung để phù hợp với các quy định mới của Bộ Tài chính, các đơn vị đã thảo luận, tập trung vào các vấn đề chưa rõ, các nội dung còn có nhiều cách hiểu khác nhau để thống nhất về nhận thức trong thực hiện các hoạt động tài chính kế toán.
Với tinh thần chủ động, tích cực trong việc triển khai, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, các chủ trương chính sách mới. Tin tưởng rằng công tác quản lý tài chính năm 2018 và những năm tiếp theo sẽ được các đơn vị trong nghành thực hiện tốt hơn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành nông nghiệp PTNT./.
                               
Đinh Phương - Trung tâm KN
 Bản in  Lên đầu trang
- Huyện Đô Lương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu-Mùa năm 2019; Tổng kết các mô hình Nông nghiệp giai đoạn 2017-2018; Quán triệt một số nhiệm vụ về việc sát nhập xóm, khối và một số nội dung cấp bách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. (18/4/2019)
- Trạm KN Đô Lương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Khuyến nông quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 (12/4/2019)
- Khuyến nông Nghệ An triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông viên cấp xã/Phường/Thị trấn  (2/4/2019)
- Trung tâm Khuyến nông Nghệ An: Hội nghị giao ban công tác khuyến nông quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019  (28/3/2019)
- Trạm khuyến nông thị xã Cửa Lò tập huấn phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và trao quà hỗ trợ ngư dân gặp nạn tại phường Nghi Hải thị xã Cửa Lò. (22/3/2019)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH