Tập huấn TOT quy trình sản xuất rau an toàn.
Ngày cập nhật : 29/10/2018
Thực hiện hợp đồng số 27.42.18/HĐKN ngày 14/5/2018 giữa Trung tâm khuyến nông Quốc gia với Trung tâm Khuyến nông Nghệ an Từ ngày 25 – 27/10/2018 tại TP Vinh. Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tổ chức lớp tập huấn TOT cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên Khuyến nông chuyên đề sản xuất rau an toàn.

 Tham gia khóa tập huấn có 30 cán bộ và cộng tác viên khuyến nông từ các vùng có diện tích chuyên canh rau màu lớn ( Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diên Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, TP Vinh). Trong ba ngày tập huấn các học viên được tiếp cận, bổ cứu kiến thức về quy trình sản xuất rau an toàn ( Việt GAP, rau hưu cơ, rau công nghệ cao…) Ngoài ra các học viên được tham quan, học tập các mô hình sản xuất rau Việt GAP, rau thủy canh, sản xuất rau sử dụng công nghệ tưới thông minh tại xã Quỳnh Lương – Quỳnh Lưu. Khóa tập huấn thực sự thiết thực, bổ ích giúp cán bộ và đặc biệt là CTV khuyến nông cơ sở vững vàng hơn trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho người nông dân.

     Phan Anh Tài – TTKN Nghệ An

 Bản in  Lên đầu trang
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An tổ chức Hội thi Tuổi trẻ Ngành NN&PTNT chung tay cải cách hành chính (01/11/2018)
- Khuyến nông Nghệ An: 25 năm xây dựng, phát triển và những kết quả nổi bật (29/10/2018)
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An: Tổ chức tấp huấn TOT cho cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, huyện và công tác viên năm 2018 (23/10/2018)
- Hội nghị Sơ kết Chương trình Khuyến nông cho người nghèo giai đoạn 2016-2018. (22/10/2018)
- Công đoàn Ngành Nông nghiệp & PTNT Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác về bình đẳng giới. (15/10/2018)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH