Tập huấn TOT quy trình sản xuất rau an toàn.
Ngày cập nhật : 29/10/2018
Thực hiện hợp đồng số 27.42.18/HĐKN ngày 14/5/2018 giữa Trung tâm khuyến nông Quốc gia với Trung tâm Khuyến nông Nghệ an Từ ngày 25 – 27/10/2018 tại TP Vinh. Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tổ chức lớp tập huấn TOT cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên Khuyến nông chuyên đề sản xuất rau an toàn.

 Tham gia khóa tập huấn có 30 cán bộ và cộng tác viên khuyến nông từ các vùng có diện tích chuyên canh rau màu lớn ( Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diên Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, TP Vinh). Trong ba ngày tập huấn các học viên được tiếp cận, bổ cứu kiến thức về quy trình sản xuất rau an toàn ( Việt GAP, rau hưu cơ, rau công nghệ cao…) Ngoài ra các học viên được tham quan, học tập các mô hình sản xuất rau Việt GAP, rau thủy canh, sản xuất rau sử dụng công nghệ tưới thông minh tại xã Quỳnh Lương – Quỳnh Lưu. Khóa tập huấn thực sự thiết thực, bổ ích giúp cán bộ và đặc biệt là CTV khuyến nông cơ sở vững vàng hơn trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho người nông dân.

     Phan Anh Tài – TTKN Nghệ An

 Bản in  Lên đầu trang
- Kết quả bước đầu thực hiện chương trình Khuyến nông người nghèo giai đoạn 2016 - 2018 (14/1/2018)
- Hội nghị đưa lao động nông nghiệp đi làm việc tại Nhật Bản (10/1/2019)
- Trạm khuyến nông huyện Quỳ Hợp tổ chức hội nghị tổng kết Công tác khuyến nông năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (8/1/2019)
- Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tổng kết công tác năm 2018 – Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 (07/1/2019)
- Văn Phòng Trung tâm KN Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019 (04/1/2019)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH