Hội nghị tổng kết “Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017-2018. Mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2019, 2020”
Ngày cập nhật : 28/12/2018
Ngày 27/12, Sở NN-PTNT tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết “Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017, 2018. Mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2019, 2020”.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu đến từ: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động TBXH, Sở Tài chính, Hội nông dân, Lãnh đạo chi cục PTNT, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, Lãnh đạo UBND các huyện và phòng Nông nghiệp (Phòng Kinh tế) các huyện, Thành phố, Thị xã. Đại diện các cơ sở tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT, một số doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn và đại diện các hộ dân đã tham gia học nghề nông nghiệp.
Với nguồn kinh phí 14.455,94 triệu đồng trong giai đoạn 2017-2018 tỉnh Nghệ An đã thực hiện được 235 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 7.692 lao động nông thôn tham gia. Tổng số học viên tốt nghiệp là 7.521 người, đạt tỷ lệ 97,78%. Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi thú ý có 83 lớp cho 2.702 học viên, số học viên tốt nghiệp là 2.676 người, đạt tỷ lệ 99,03%; Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm có 47 lớp cho 1.516 học viên, số học viên tốt nghiệp là 1.447 người, đạt tỷ lệ 95,54%.... 
Tính riêng năm 2017, tổng số học viên có việc làm mới hoặc nâng cao hiệu quả việc làm cũ và tự tạo việc làm sau đào tạo là 3.440 người/4.169 người, đạt tỷ lệ 77,77%... Năm 2018, do mới đào tạo xong đang trong thời gian tìm việc nên chưa thể đánh giá chính xác được.
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Lập - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT cho biết: Trong 02 năm qua, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT trên địa bàn tỉnh đ&a