Xã Thọ Hợp (Quỳ Hợp) phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng NTM.
Ngày cập nhật : 04/7/2019
Là xã vùng thấp của huyện Quỳ Hợp, địa hình chủ yếu là đồi núi, xây dựng nông thôn mới (NTM) từ xuất phát điểm nhiều khó khăn nhưng đến cuối năm 2018, xã Thọ Hợp đã đạt được 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. UBND tỉnh đã công nhận xã Thọ Hợp đạt chuẩn nông thôn mới Tại Quyết định số 5380/QĐ-UBND ngày 06/12/2018. Đến tháng 4/2019, xã đã tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng NTM

Trao đổi về kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp Trương Thị Giang cho biết: Trở thành xã Nông thôn mới là khát vọng của Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã nhà. Với quyết tâm chính trị, cùng với sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân, xã đã tập hợp được sức mạnh của nhân dân trong việc huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Công tác tuyên truyền đã làm thay đổi đáng kể nhận thức của cán bộ và nhân dân trong xây dựng NTM. Thông qua các bài viết trên trang TTĐT của địa phương và các bài phát thanh hàng ngày trên đài phát thanh của xã, của xóm cùng với các panô, áp phích… đã góp phần rất lớn làm cho nhân dân hiểu được về mục tiêu, ý nghĩa, vai trò chủ thể của mình trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tạo nên không khí thi đua giữa nhân dân các xóm với nhau, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, UBND xã đã vận động 273 hộ dân hiến 1.680m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn, mở rộng các tuyến đường trục xã 1, trục xã 2 từ 3,5m lên 5m; nổi bật là nhân dân tham gia hiến đất, hiến cây để làm đường giao thông ở các xóm Thọ Sơn, xóm Đò, xóm Sơn Tiến, xóm Sợi Dưới… với giá trị ước tính khoảng 23 tỷ đồng. Xã đã tập trung xây dựng trạm y tế, 2 phòng học trường tiểu học, sửa chữa nâng cấp trường mầm non, tiểu học. Xã cũng đã xây dựng mới cầu tràn Liên Hợp Cốc Mẳm, cầu tràn Liên Hợp Sơn Tiến, mương thoát nước xóm Sợi Dưới, mương thoát nước xóm Sơn Cốc Mẳm, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa Đa chức năng của xã, xây dựng nhà văn hóa, khuôn viên nhà văn hóa, sân thể thao của 7/7 xóm. Các bồn hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường, trồng cây xanh tại nhà văn hóa và sân vận động xóm cũng đã được xây dựng.

Về phát triển kinh tế, xã đã tập trung cho việc phát triển kinh tế và nhân rộng các mô hình sản xuất nhằm tăng sản lượng hàng hóa gắn với phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương; các mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Công tác dịch vụ, các loại giống và phân bón phục vụ sản xuất cho nhân dân được quan tâm.

Từ năm 2012 đến năm 2018 xã đã xây dựng 18 mô hình phát triển sản xuất; trong đó, có 04 mô hình sản xuất mía giống mới năng suất và chất lượng quy mô từ 1 – 10ha, 09 mô hình chăn nuôi… Toàn xã hình thành 3 trang trại và 5 gia trại hoạt động hiệu quả cao; thành lập 07 tổ hợp tác liên kết sản xuất, 01 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tiến Thịnh… Hiện nay, trên địa bàn xã đã có 37 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tăng thu nhập cho nhân dân trong địa bàn và ngoài địa bàn. Ngoài ra, trên địa bàn xã có trên 150 hộ cá thể hoạt động dịch vụ thương mại đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho nhân dân. Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Thu nhập bình quân đầu người từ 14,0 triệu đồng/người/năm năm 2014, lên hơn 31 triệu đồng/người/năm năm 2018.

Qua thu nhập bình quân của xã năm 2018, cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như mức sống của người dân tại xã Thọ Hợp đang ngày càng được nâng cao. “Công tác an sinh xã hội được quan tâm và đời sống vật chất, tinh thần của con người ngày càng được nâng lên, cuộc sống đã đúng theo nghĩa Nông thôn mới” – Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp Trương Thị Giang nhấn mạnh.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của quê hương và đất nước đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa được nâng cao. Toàn xã đã có 6/7 xóm đạt xóm văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 80%, gia đình thể thao đạt 45%. Chất lượng khám chữa bệnh cũng đã có chuyển biến tốt, nhiều hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; trạm y tế giữ vững trạm chuẩn quốc gia. Xã đã phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể tổ chức cuộc thi nhân dân xã Thọ Hợp với công tác bảo vệ môi trường; từ đó, người dân có ý thức bảo vệ môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp ngày càng nâng cao.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị đã kịp thời kiện toàn và ngày càng nâng cao về chất lượng hiệu quả, cán bộ công chức đã đạt chuẩn hóa 100%. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức chính trị - xã hội đạt loại tốt trở lên.

Phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới

Chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác xây dựng NTM, theo Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp Trương Thị Giang: Để đạt chuẩn và duy trì nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM có chiều sâu và bền vững, ngay từ khi vừa triển khai thực hiện xã đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát một cách cụ thể chi tiết các nội dung, xây dựng khung kế hoạch sát đúng đến từng cấp từ xóm. Xã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, khi bắt tay vào thực hiện chương trình, xã luôn xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài, do đó, xã đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực. Đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội hóa để tập trung xây dựng xã đạt chuẩn NTM với các tiêu chí bền vững, từng bước xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng cao. Trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân gắn với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Để phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã và cả hệ thống chính trị từ xã đến xóm căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện một cách có hiệu quả. Xã tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phát động phong trào trong nhân dân để người dân tham gia tích cực trong xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể như chỉnh trang nhà ở, vườn hộ, công trình chăn nuôi, vệ sinh môi trường, trồng hoa cây cảnh ngay từ trong gia đình đến từng việc chung tay cùng xóm xây dựng khu NTM kiểu mẫu. Các xóm tiếp tục quán triệt cán bộ, đảng viên làm trước để làm mẫu, cán bộ xã tăng cường về xóm cầm tay chỉ việc tham gia cùng nhân dân xây dựng NTM nâng cao.

Cùng với đó, tổ chức rà soát các nội dung công việc cụ thể theo từng tiêu chí NTM nâng cao, triển khai thực hiện có kiểm tra giám sát, giao ban hội ý để chỉ đạo quyết liệt các nội dung kế hoạch đã đề ra để phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của con em xa quê, các doanh nghiệp hỗ trợ các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí về tập trung công tác tuyên truyền khơi dậy mọi nguồn lực trong nhân dân về xây dựng NTM; tranh thủ các cơ chế, chính sách của nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng nhu cầu xây dựng NTM nâng cao.

                                                 nguồn nghean.gov.vn

 Bản in  Lên đầu trang
- Xã Hưng Lĩnh huyện Hưng Nguyên đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới  (08/7/2019)
- Xã Quỳnh Trang (Thị xã Hoàng Mai) đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới  (01/7/2019)
- Quỳnh Đôi phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2019  (26/6/2019)
- Xã Hưng Khánh (Hưng Nguyên) đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (24/6/2019)
- Xã Quỳnh Vinh – TX Hoàng Mai Phát huy tiềm năng, lợi thế để hướng đến phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện (21/6/2019)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH