Trung tâm Khuyến nông Nghệ An: Tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông tỉnh huyện năm 2019
Ngày cập nhật : 05/7/2019
Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-SNN.KHTC ngày 12/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An “V/v phê duyệt dự toán tập huấn cán bộ cơ sở và nông dân năm 2019”. Từ ngày 01- 05/7/2019, tại khách sạn Hòn Ngư Thị xã Cửa Lò, Trung tâm khuyến nông tỉnh Nghệ An tiến hành tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện năm 2019.

Thành phần tham gia tập huấn có : Lãnh đạo; Cán bộ các phòng: Tư vấn –Dịch vụ, Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch –Tài vụ; Phòng Kỹ thuật Nông lâm và phòng Thông tin Đào Tạo- Huấn luyện; Phòng Kỹ thuật Khuyến ngư thuộc Văn phòng Trung tâm; Đại diện các Trạm Khuyến nông huyện/Thành phố/Thị xã.
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe các chuyên gia trình bày một số vấn đề cơ bản về: Phổ biến chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp của Trung ương, Tỉnh; Liên kết nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; Ứng dụng các tiền bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp.
Qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Khuyến nông Tỉnh, huyện đã nắm bắt thêm được nhiều thông tin về các chủ trương, chính sách mới trong phát triển nông nghiệp, các tiến bộ KHKT mới…Từ đó làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân tiếp cận được nhiều chính sách mới, học hỏi và áp dụng được nhiều tiến bộ KHKT mới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
                                                         

                                        Hồ Thị Hiền – Trung tâm KN


 

 Bản in  Lên đầu trang
- Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An: Tổ chức Giải Thể thao chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. (16/7/2019)
- Kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai dịch vụ công trực tuyến  (09/7/2019)
- Trung tâm Khuyến nông Nghệ An: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (03/7/2019)
- Khuyến nông Nghệ An với với công tác thông tin tuyên truyền (28/6/2019)
- Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: “Giải pháp nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng gò đồi các tỉnh Miền Trung” (27/6/2019)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH