Tương Dương tổ chức giao bò giống chương trình Khuyến nông phục vụ người nghèo tại xã Nga My
Ngày cập nhật : 11/7/2019
Thực hiện Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện các mô hình khuyến nông phục vụ người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020.

Sáng ngày 10/7/2019 tại xã Nga My, huyện Tương Dương tổ chức làm lễ giao bò giống cho 5 hộ nghèo theo chuẩn nghèo tại Quyết định 59/2015/QĐ- TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020, tổng số bò giống cấp là 10 con bò cái lai sind, mỗi hộ 02 con  thuộc mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản kết hợp trồng cỏ”.Với mục tiêu huy động, lồng ghép nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện và khả năng sản xuất cho các hộ nghèo nhằm tăng thu nhập, hướng tới thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.
Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Cao Xuân Tuấn- Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị phòng Nông nghiệp& PTNT, Trạm Chăn nuôi- Thú y, Phòng LĐTB&XH, Trạm Khuyến nông;  Đảng ủy- HĐND- UB Mặt trận Tổ quốc,  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Đại diện các ban ngành, đoàn thể xã Nga My, BQL bản Bay và các hộ dân tham gia mô hình./.
 
                Nguyễn Thị Bình- Trưởng trạm Khuyến nông huyện Tương Dương
 

 Bản in  Lên đầu trang
- Bệnh cảm nắng, cảm nóng ở trâu bò (10/7/2019)
- Hỗ trợ bò giống cho người nghèo Kỳ Sơn (8/7/2019)
- Khuyến nghị sử dụng chế phẩm vi sinh trong chăn nuôi lợn (04/7/2019)
- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi  (03/7/2019)
- Quỳ Châu cần tăng cường kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi (01/7/2019)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH