1. Các phòng chức năng:
•    Phòng Tổ chức hành chính
Trưởng phòng: Nguyễn Trường Việt
    ĐT: 038.3844918,
    DĐ: 0912527056
•    Phòng Kế hoạch - Tài vụ
Trưởng phòng: Đinh Thị Phương
   ĐT: 038.3842350,
   DĐ: 0919697566
•    Phòng Kỹ thuật nông lâm
Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Đức
   ĐT: 038.3849305,
   DĐ: 0912590957   
•    Phòng Thông tin đào tạo - Huấn luyện
Trưởng phòng: Nguyễn Kim Hùng
      ĐT:038.3589395,
      DĐ:  0915127767
 .  Phòng Kỹ thuật khuyến ngư
Trưởng phòng: Trần Trung Thành
       ĐT: 038.3590113
       DĐ: 0915770844
•    Phòng Tư vấn - Dịch vụ khuyến nông
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Giang
    ĐT: 038.3830298,
    DĐ: 0914482181
2. Các ông (bà) từng giữ chức Giám đốc: TTKN tỉnh:
Doãn Trí Tuệ,    thời kỳ 1993 - 1994    hiện nay: Nghỉ hưu
Ngô Bao,        thời kỳ 1995             hiện nay: Nghỉ hưu
Trần Xuân Bí,    thời kỳ 1995 - 1996    hiện nay: Nghỉ hưu
Phạm Bá Cự,    thời kỳ 1995 - 1998    hiện nay: Nghỉ hưu
Dương Chuyên,    thời kỳ 1996 - 1998    hiện nay: Nghỉ hưu
Trần Minh Doãn,    thời kỳ 1998 - 2001    hiện nay: Nghĩ  hưu
Nguyễn Văn Thắng, thời kỳ 2001 – 2014 hiện nay:  Nghỉ hưu
3. Hệ thống khuyến nông cấp huyện tỉnh Nghệ An:
•    Trạm Khuyến nông Quế Phong
Địa chỉ: Thị trấn Quế Phong
Trạm trưởng: Hoàng Đình Nghĩa
Điện thoại: 038.3885387
•    Trạm Khuyến nông Quỳ Châu
Địa chỉ: Thị trấn Quỳ Châu
Trạm trưởng: Sầm Văn Thái
Điện thoại: 038.3884201
•    Trạm Khuyến nông Quỳ Hợp
Địa chỉ: Thị trấn Quỳ Hợp
Trạm trưởng: Phan Thanh Tâm
Điện thoại: 038.3883337
•    Trạm Khuyến nông Nghĩa Đàn
Địa chỉ: xã Nghĩa Bình
Trạm trưởng: Bùi Quốc Tuấn
Điện thoại: 038.3904271
•    Trạm Khuyến nông TX Thái Hoà
Địa chỉ: Thị xã Thái Hoà
Trạm trưởng: Đặng Thái Hoà
Điện thoại: 038.3881651
•    Trạm Khuyến nông Kỳ Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Mường Xén
Trạm trưởng: Lê Công Tâm
Điện thoại: 038.3876038
•    Trạm Khuyến nông Tương Dương
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Bình
Trạm trưởng: Nguyễn Thị Bình
Điện thoại: 038.3874241
•    Trạm Khuyến nông Con Cuông
Địa chỉ: Thị trấn Con Cuông
Trạm trưởng: Nguyễn Ngọc Thái
Điện thoại: 038.3873241
•    Trạm Khuyến nông Anh Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Anh Sơn
Trạm trưởng: Trần Văn Hà
Điện thoại: 038.3872279
•    Trạm Khuyến nông Đô Lương
Địa chỉ: Thị trấn Đô Lương
Trạm trưởng: Nguyễn Thị Hạnh
Điện thoại: 038.3871730
•    Trạm Khuyến nông Tân Kỳ
Địa chỉ: Thị trấn Tân Kỳ
Q. Trạm trưởng: Thái Thị Mỹ Lương
Điện thoại: 038.3882232  
 •  Trạm Khuyến nông Thanh Chương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Chương
Trạm trưởng: Trần Đình Bình
Điện thoại: 038.3823486
•    Trạm Khuyến nông Nam Đàn
Địa chỉ: Thị trấn Nam Đàn
Trạm trưởng: Hồ Công Quế
Điện thoại: 038.3822315
•    Trạm Khuyến nông Hưng Nguyên
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Nguyên
Trạm trưởng: Trần Văn Sâm
Điện thoại: 038.3821678
•    Trạm Khuyến nông Quỳnh Lưu
Địa chỉ: xã Quỳnh Hồng
Trạm trưởng: Nguyễn Anh Hùng
Điện thoại: 038.3864758
•    Trạm Khuyến nông Diễn Châu
Địa chỉ: Thị trấn Diễn Châu
Trạm trưởng: Phan Huy Hảo
Điện thoại: 038.3862751
•    Trạm Khuyến nông Nghi Lộc
Địa chỉ: Thị trấn Quán Hành
Trạm trưởng: Võ Tá Long
Điện thoại: 038.3861647
•    Trạm Khuyến nông Yên Thành
Địa chỉ: Thị trấn Yên Thành
Trạm trưởng: Đặng Ngọc Thư
Điện thoại: 038.3863390
•    Trạm Khuyến nông Cửa Lò
Địa chỉ: Thị xã Cửa Lò
Trạm trưởng: Trần Anh Tú
Điện thoại: 038.3955835
•    Trạm Khuyến nông Tp Vinh
Địa chỉ: Phường Hưng Dũng, Tp Vinh
Trạm trưởng: Đặng Văn Long
Điện thoại: 038.3830937
. Trạm Khuyến nông Hoàng Mai
Khối 5, xã Quỳnh Thiện, TX Hoàn Mai
Trưởng trạm: Dư Thái Sơn
DT:  038 3663568

TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH