Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định 1186/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam
Quyết định 1360/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Chương trình Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020 - 2025
QUYẾT ĐỊNH: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ.
Chỉ thị về việc tập trung công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2018
Quyết định số 6665/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Chỉ thị về đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
QĐ Về việc phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Nghệ An đến năm 2020
QĐ Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Chỉ thị số 4361/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác thú y thủy sản
Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 1/6/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
Công điện: V/v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn đánh bạc trên địa bàn
Quyết định: Về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ......
Chỉ thị số: 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm
Về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Chỉ thị số: 2956/CT-BNN- QLCL ngày 13/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản 2016
QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Quy hoạch Phát triển thuỷ sản tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định: Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị gia tăng của nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030
Hướng dẫn: Trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp
Quyết định cộng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Quyết định: Quy định hạn mức, giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng...
Quyết định: Phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020
Quyết định phê duyệt danh mục chương trình, dự án khuyến nông tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định phê duyệt chương trình , dự án khuyến nông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
Nghị Định về quản lý , sử dụng đất trồng lúa
THÔNG TƯ Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y
[ Trang trước ] | [ Trang sau ]
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH