Công văn số 3296 v/v thực hiện khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2019
Công văn số 3002/SNN-QLKTKHCN ngày 27/11/2018 về việc tăng cường phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi vụ đông 2018-2019
Đề án tổ chức sản xuất trồng trọt vụ xuân 2019
Đề án tổ chức sản xuất nông nghiệp vụ đông năm 2018
Danh mục dạy nghề năm 2018
Mẫu đơn và danh sách học nghề năm 2018
Đề án sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu - Mùa năm 2018
Đề án tổ chức sản xuất trồng trọt vụ xuân năm 2018
Công văn: V/v hướng dẫn phòng, chống bệnh do TiLV trên cá rô phi
Phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm
Mẫu đơn và danh sách đăng ký học nghề năm 2017
Danh mục dạy nghề 2017
Công văn: V/v báo cáo nhu cầu tiền lương năm 2017 theo NĐ số 47/2017/NĐ-CP và kế hoạch mua sắm thiết bị làm việc năm 2018
Biểu mẫu báo cáo nhu cầu ND 47/2017
Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm mùa nắng nóng
Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2017
Mẫu biểu tập huấn 50
Bộ chứng từ tập huấn 50
Đề án sản xuất trồng trọt vụ Hè thu - Mùa năm 2017
Công văn số 86/CNTY-QLDB của Chi cục Chăn nuôi và Thú y V/v Tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm trong giai đoạn hiện nay.
Công văn về việc tuyên truyền vận động mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ...
Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2017
Công văn số 3044/SNN-CNTY về việc tăng cường phòng chống đói, rét, dịch bệnh vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017
Đề án tổ chức sản xuất trồng trọt vụ xuân 2017
Thông báo tuyển dụng năm 2016
Công văn số 761/CNTY-QLDB ngày 4/11/2016 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc tiếp tục triển khai cấp bách các giải pháp phòng chống dịch tai xanh ở lợn
Công văn số 659/CNTY-QLG ngày 29/9/2016 về việc hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về giống vật nuôi
Mẫu báo cáo kết quả tập huấn nông dân
Mẫu báo cáo kết quả dạy nghề 5 năm
Công văn số 2139 về việc phòng tránh thiên tai, dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa bão 2016
[ Trang trước ] | [ Trang sau ]
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH