Một số hình ảnh các mô hình khuyến nông 2016
Mô hình chăn nuôi gà tại Thanh Chương
Mô hình chăn nuôi gà ATSH tại Anh Sơn
Nuôi lợn đực giống khai thác tinh nhân tạo tại Thanh Chương
Nuôi lợn đực giống khai thác tinh nhân tạo tại Thanh Chương
  CÁC NHÓM ẢNH KHÁC :
   Một số mô hình khuyến nông
   Mô hình rau an toàn theo Vietgap tại phường Quang Phong Thị xã Thái Hóa
   Một số hình ảnh tại buổi Lễ giao bò giống ở Trạm KN Hưng Nguyên
   Công đoàn Trạm khuyến nông huyện Quỳ Hợp tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022
   Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT, Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An kiểm tra tình hình sản suất vụ Đông Xuân 2017 tại Nghi Lộc
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH