Ảnh mô hình khuyến nông tháng 3 năm 2019
Mô hình cà chua Xuân hè tại Quỳnh Lương Quỳnh Lưu
Mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học tại Quỳ Châu
Nông dân xã Nghi Kiều chăm sóc lúa xuân
Mô hình chăn nuôi dê nhốt tại hộ ông Lê Văn Minh - xóm 3 Nam Lộc Nam Đàn
Mô hình vườn ươm keo giống tại xã Kỳ Sơn Anh Sơn
  CÁC NHÓM ẢNH KHÁC :
   Mô hình khuyến nông tháng 4 năm 2019
   Một số mô hình khuyến nông
   Mô hình rau an toàn theo Vietgap tại phường Quang Phong Thị xã Thái Hóa
   Một số hình ảnh tại buổi Lễ giao bò giống ở Trạm KN Hưng Nguyên
   Công đoàn Trạm khuyến nông huyện Quỳ Hợp tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH