Nhìn lại hoạt động của Trạm Khuyến nông huyện Nam Đàn năm 2019

Thứ sáu - 21/02/2020 02:44 157 0
Trong năm 2019 vừa qua, trạm Khuyến nông huyện Nam Đàn đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, tập huấn, xây dựng các mô hình nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân trên địa bàn và đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào sản xuất nông nghiệp trong huyện phát triển theo hướng hiện đại và bền vững...
Nhìn lại hoạt động của Trạm Khuyến nông huyện Nam Đàn năm 2019
           Với lực lượng 5 cán bộ biên chế trong đó nữ chiếm đến 60%  nhưng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm cao, tập thể cán bộ viên chức Trạm Khuyến nông Nam Đàn đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được cụ thể trong năm 2019 như sau:
            1. Về công tác xây dựng mô hình khuyến nông:
            - Đơn vị đã triển khai thực hiện 9 mô hình trên địa bàn cụ thể bao gồm: Mô hình sản xuất lúa Lam Sơn 8 tại xã Nam Lộc (vụ xuân, 63 ha, năng suất 71,8 tạ/ha), mô hình sản xuất lúa Bắc Hương 9 tại xã Nam Kim (vụ xuân, quy mô 74 ha, năng suất 70,6 tạ/ha), mô hình sản xuất lúa ADI 168 tại xã Nam Thanh (vụ xuân, 60 ha, năng suất 73,4 tạ/ha), mô hình sản xuất thử các giống ở vụ xuân tại Nam Giang (QP5, 2ha, năng suất 70 tạ/ha), Tại xã Xuân Lâm (QL301 quy mô 1ha, NS 75 tạ/ha,  VNR20 quy mô 1ha, NS 70 tạ/ha), mô hình sản xuất dưa lưới công nghệ cao trong nhà màng tại Xã Kim Liên ở vụ hè thu (1000m2, năng suất đạt 4,05 tấn), mô hình liên kết sản xuất lúa TBR279 tại Xã Nam Nghĩa (19ha, năng suất 51 tạ/ha), mô hình trồng thâm canh bưởi da xanh ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại Nam Giang (quy mô 1ha).
          - Các mô hình cơ bản được triển khai thực hiện theo đúng quy định, đúng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ kế hoạch đề ra. Kết quả đạt được của các mô hình đã khẳng định những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, những giống cây trồng chất lượng có hiệu quả cao và phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, đồng thời là nơi để bà con nông dân tới tham quan, học hỏi kinh nghiệm và áp dụng nhân rộng.
           2. Về công tác tổ chức hệ thống khuyến nông
          - Hệ thống khuyến nông cơ sở đi vào hoạt động ổn định, 24/24 xã cán bộ khuyến nông chuyên trách có trình độ chuyên môn, trong đó có 3 xã cán bộ khuyến nông có trình độ Đại học, 21 xã có trình độ Trung cấp. Có 322/322 xóm khuyến nông xóm đều được tập huấn nâng cao năng lực hoạt động KN ở cơ sở thông qua các chương trình đào tạo của Trung tâm khuyến nông Nghệ An, của các dự án, tổ chức khác, nên đã dần làm quen với công tác KNKN. Có 14 xã đã thành lập được CLB Khuyến nông và các nhóm sở thích.
          3. Về công tác thông tin, tuyên truyền:
          -  Đơn vị đã duy trì hoạt động viết tin bài gửi tập san khuyến nông, trang Website Khuyến nông Nghệ An cũng như Khuyến nông Quốc Gia, thông tin nội bộ Huyện ủy Nam Đàn (số lượng khoảng 50 tin bài/năm). Các tin, bài đăng bản tin và trang Website của đơn vị đã chuyển tải các nội dung về chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn; các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong nông nghiệp, thông tin hoạt động khuyến nông, các điển hình nông dân sản xuất giỏi, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; thông tin giá cả thị trường….
          4. Về đào tạo, tập huấn, hội thảo, đào tạo nghề:
          - Trạm đã tổ chức tập huấn, hội thảo cho nông hộ tham gia các mô hình triển khai trong năm tổng số 18 lớp/cuộc với 1.160 lượt người tham gia. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho lao động trong độ tuổi 50 (nguồn TTKN tỉnh) là 53 lớp với 3.710 người tham dự; phối hợp tập huấn cho đoàn viên thanh niên 01 lớp với 70 người dự. Ngoài ra phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai các lớp tập huấn trên địa bàn. Thực hiện tuyển sinh và dạy 1 lớp nghề trồng hoa cho 33 học viên tại xã Nam Thanh.
         - Tổ chức tham quan, hội thảo đầu bờ một số mô hình trình diễn đạt hiệu quả kinh tế cao như mô hình sản xuất dưa lưới tại xã Kim Liên, các mô hình thâm canh giống lúa thuần chất lượng cao thuộc chương trình lúa nước 135, mô hình phát triển sản xuất thuộc chương trình nông thôn mới để bà con nông dân học tập và nhân ra diện rộng.
          5. Hoạt động thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp
          Hàng tháng cập nhật giá cả nông sản và vật tư nông nghiệp gửi Trung tâm khuyến nông tổng hợp đang tải trên tập san Khuyến nông Nghệ An.
          6. Một số nội dung khác: 
           - Trạm đã tiến hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất các loại cây trồng vật nuôi, đồng thời quán triệt đề án sản xuất cho cán bộ khuyến nông xã, xóm. Chỉ đạo cán bộ xã, xóm tập huấn cho bà con nông dân quy trình kỹ thuật sản xuất, tuyên truyền động viên nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình trình diện, sử dụng một số giống cây trồng vật nuôi mới.
          - Tham gia đoàn kiểm tra chỉ đạo sản xuất, thực hiện nghiệm thu hỗ trợ cho nông dân theo cơ chế chính sách của tỉnh, huyện. Ngoài ra còn tham gia chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo quyết định điều động của UBND huyện.
         - Nhờ vào công tác chuyển giao KHKT như tập huấn, đào tạo nghề cho nông dân, đưa giống mới vào sản xuất nên trong năm 2019 hệ thống Khuyến nông từ huyện đến cơ sở đóng góp vai trò rất lớn trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi làm tăng năng suất, sản lượng của giống cây trồng vật nuôi trên toàn huyện.
>>Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như:
         - Hệ thống khuyến nông cơ sở hoạt động chưa đồng đều, thiếu sự năng động, một số xã chưa tổ chức đăng ký đào tạo nghề cho nông dân.
         - Một số mô hình triển khai có hiệu quả nhưng chưa nhân ra diện rộng và chưa giải quyết được thị trường đầu ra cho sản phẩm của mô hình.
          - Xây dựng kế hoạch và triển khai xây dựng mô hình từ nguồn xây dựng nông thôn mới, nguồn lúa nước nhiều xã làm còn chậm và chưa xây dựng được mô hình trình diễn.
>>Để tiếp tục phát huy những hiệu qủa đạt được và khắc phục những hạn chế năm 2019 Trạm khuyến nông Nam Đàn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp năm 2020:
         - Không ngừng đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ để chuyển giao KHKT cho bà con nông dân đạt hiệu quả tốt nhất.
         - Chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở bám sát đề án sản xuất từng mùa vụ để sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao và chỉ đạo xây dựng mô hình sát với địa phương.
           - Phân công cán bộ xuống cơ sở giúp các xã lập kế hoạch xây dựng mô hình và thành lập câu lạc bộ khuyến nông, khuyến ngư, nhóm sở thích đi vào hoạt động có hiệu quả.
         - Thực hiện liên kết với các doanh nghiệp để tìm đầu ra cho các sản phẩm bền vững, giúp nông dân yên tâm sản xuất.
          Tóm lại, bức tranh hoạt động Khuyến nông huyện Nam Đàn trong năm qua rất đa dạng và đặc sắc. Đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng kế hoạch chuyên môn phù hợp, bám sát định hướng phát triển nông nghiệp của huyện nhà. Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, hướng sản xuất các sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo huấn luyện; tập huấn đào tạo theo hướng chuyên sâu cho bà con dễ học hỏi, duy trì hoạt động viết tin bài để chuyển tải nhiều thông tin bổ ích cho bạn đọc. Như vây, hoạt động khuyến nông đã góp phần thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới của huyện nhà./.        
    
                       Mô hình sản xuất dưa lưới công nghệ cao tại Kim Liên Nam Đàn

  

                                                   Trần Thị Hoài Phương - Trạm KN Nam Đàn nguồn TSKN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện ảnh
cam1-fpg.png cam2.jpg cam3.jpg cam4.jpg c3.jpg d3.jpg dd3.jpg a3.jpg g3.jpg b3.jpg a6-640x480.jpg Mô hình cá giống cấp 2 hộ anh Nguyễn Hồng Anh – xã Nam Anh –... Mô hình trồng dâu nuôi tằm tại Diễn Kim Diễn Châu Mô hình nuôi gà theo hướng VietGAHP của hộ anh Hoàng Văn... Mô hình nuôi lợn nái sinh sản hộ anh Nguyễn Văn Sơn Diễn...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây