TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG NGHỆ AN

http://khuyennongnghean.com.vn


Trang bị kiến thức và kỹ năng về lồng ghép giới trong các hoạt động khuyến nông cho cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện.                                                               

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về lồng ghép giới trong các hoạt động khuyến nông , Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Cơ quan Liên hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UNWomen) tổ chức lớp tập huấn ToT online về “Hướng dẫn lồng ghép giới trong khuyến nông”.
Trang bị kiến thức và kỹ năng về lồng ghép giới trong các hoạt động khuyến nông cho cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện.                                                               
Thời gian diễn ra trong 02 ngày 27-28/10/2021. Thành phần tham gia là các cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện của 20 tỉnh, thành phố. Khóa tập huấn được thực hiện tại điểm cầu Hà Nội: Hội trường tầng 9, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và điểm cầu tại các Trung tâm Khuyến nông tỉnh.
Qua khóa tập huấn cán bộ khuyến nông đã nhận thức được về lợi ích và sự cần thiết lồng ghép giới trong khuyến nông; Nâng cao được năng lực cho người làm công tác khuyến nông để lồng ghép giới trong các hoạt động; Đã nắm được các kiến thức cơ bản về giới,tính tất yếu khách quan phải lồng ghép giới, phân tích giới; Và tạo cơ hội cho cán bộ khuyến nông thực hành lồng ghép giới trong từng hoạt động khuyến nông cụ thể tại địa phương.
Cũng qua khóa tập huấn này, cán bộ khuyến nông đã hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lồng ghép giới trong khuyến nông đó là bước đệm để thúc đẩy một cách mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến về chất, giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và nguồn nhân lực. Tiến tới bình đẳng thực chất cho nam và nữ. Xây dựng quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam và nữ trong xã hội và gia đình.
                                               Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn ToT online tại Nghệ An

                                                             Nguyễn Thị Mỹ Lê
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây