Năm 2019: Tân Kỳ phấn đấu thêm 4 xã về đích Nông thôn mới.
Ngày cập nhật : 29/5/2019
Đến cuối năm 2018, toàn huyện Tân Kỳ đã có 08/21 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (đạt 38,1%); 19 xóm đạt chuẩn Nông thôn mới. Bình quân toàn huyện đạt 14,95 tiêu chí NTM /xã.

Năm 2019, huyện Tân Kỳ phấn đấu 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới lên 12/21 xã. Các xã còn lại phấn đấu mỗi năm tăng ít nhất 01 tiêu chí; có 06 – 08 xóm đăng ký đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xóm đạt Nông thôn mới toàn huyện lên  25 – 26 xóm.

Nỗ lực phấn đấu

Tân Kỳ là một huyện miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An. Các xã có xuất phát điểm thấp. Toàn huyện có 05/21 xã và 86 xóm, bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Nhờ sự cố gắng từ nội lực và tận dụng các chương trình hỗ trợ, đến cuối năm 2018 toàn huyện đã 08/21 xã (đạt 38,1%); 19 xóm đạt chuẩn Nông thôn mới. Bình quân toàn huyện đạt 14,95 tiêu chí/xã (tăng so với năm 2017 là 1,09 tiêu chí/xã). Mức đạt tiêu chí bình quân của các xã Khu vực 3, đặc biệt khó khăn là 9,6 tiêu chí/xã (tăng so với năm 2017 là 1,2 tiêu chí/xã). Thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2018 đạt 26,1 triệu đồng/người/năm (tăng 1,9 triệu đồng/người so với năm 2017); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 6,48% (giảm 3,36% so với năm 2017); tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91% (tăng 3,26% so với năm 2017); tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia đạt 92% (tăng  1,68% so với năm 2017). 

Tổng nguồn lực đã huy động xây dựng NTM năm 2018 toàn huyện là 1.141.921 triệu đồng, trong đó nguồn lực cộng đồng dân cư là 48.100 triệu đồng.

Đạt được những kết quả trên, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện đã chỉ đạo các xã, phòng, ban, ngành tập trung thực hiện Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 16/6/2017 về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. Các địa phương thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, từng bước hoàn thiện Đề án Nông thôn mới, giai đoạn 2014 – 2020 và những năm tiếp theo đã được UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt.

Đánh giá về quá trình xây dựng NTM của huyện, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Hoàng Quốc Việt khẳng định: Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới phù hợp với lòng dân và sớm đi vào cuộc sống của nhân dân huyện nhà; các Ban ngành đoàn thể đã tích cực cụ thể hóa các tiêu chí thuộc lĩnh vực mình phụ trách; các xã và cả hệ thống chính trị thực sự đã vào cuộc. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong huy động nguồn lực, trong tổ chức thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Tân Kỳ thì nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình đòi hỏi rất lớn, nhưng việc huy động lồng ghép các nguồn vốn, sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân còn nhiều hạn chế. Các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới chưa đề ra lộ trình, giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu. Chưa xây dựng được nhiều xóm, bản Nông thôn mới ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn (các xã thuộc Chương trình 135 của Chính phủ).       

Năm 2019, phấn đấu thêm 4 xã về đích NTM

Năm 2019, huyện Tân Kỳ phấn đấu 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới toàn huyện lên 12/21 xã. Các xã còn lại phấn đấu mỗi năm tăng ít nhất 01 tiêu chí; phấn đấu năm 2019 có 06 đến 08 xóm đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng xóm toàn huyện đạt Nông thôn mới lên 25 đến 26 xóm. Phấn đấu năm 2019 các xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới xây dựng được 01 đến 02 Vườn chuẩn Nông thôn mới; các xã còn lại hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện phấn đấu xây dựng Vườn chuẩn Nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu trên, Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2019, huyện sẽ tập trung tăng cường sự chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tập trung huy động, lồng ghép mọi nguồn lực để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xã hoàn thành các tiêu chí còn lại, hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thẩm tra và hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai hoàn thành kế hoạch thực hiện làm bê tông giao thông nông thôn theo chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh và các chương trình lồng ghép thực hiện trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

Cùng với đó, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng sức cạnh tranh, theo chuỗi sản xuất gắn chế biến với tiêu thụ sản phẩm; quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, hỗ trợ thành lập các Hợp tác xã, tổ hợp tác, đẩy mạnh liên kết “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Huyện cũng sẽ tập trung chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện thiết chế văn hóa cơ sở; quy ước, hương ước ở tất cả các xã; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng gia đình, làng, xã văn hóa.

Song song với đó, huyện sẽ từng bước hoàn thiện các công trình văn hóa, thể thao trên địa bàn các xã, nhất là Khu trung tâm văn hóa – thể thao xã, nhà văn hóa xóm bản; tập trung cao cho công tác giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, chú trọng chỉnh trang vườn hộ, di dời chuồng trại, xây dựng các công trình vệ sinh đạt chuẩn,...

                                           nguồn nghean.gov.vn

 Bản in  Lên đầu trang
- Hội nghị tổng kết Chương trình Xây dựng Nông thôn mới khu vực Sông Hồng và Bắc Trung bộ giai đoạn 2012-2020  (19/8/2019)
- Sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới, toàn tỉnh có 386/431 xã hoàn thành các nội dung của tiêu chí về Thông tin và Truyền thông  (15/8/2019)
- Nhiều mô hình giáo dân làm kinh tế giỏi ở Anh Sơn  (08/8/2019)
- Xã Hưng Lĩnh huyện Hưng Nguyên đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới  (08/7/2019)
- Xã Thọ Hợp (Quỳ Hợp) phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng NTM. (04/7/2019)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH