Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Thứ ba - 25/06/2024 04:04 151 0
Sáng ngày 24/6/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.
Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021-2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh và đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở NN & PTNT - Chánh văn phòng điều phối chương trình NTM tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
Tham gia Hội nghị có Các đồng chí Thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích được tôn vinh trong phong trào thi đua “Nghệ An chúng sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2023; Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; UBND các huyện: Nam Đàn;Yên Thành; Quế Phong; Tương Dương; Thanh Chương; UBND các xã: Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu; Long Thành, huyện Yên Thành; Nghi Văn, huyện Nghi Lộc; Nam Cát, huyện Nam Đàn; Thọ Sơn, huyện Anh Sơn; Thanh Mai, huyện Thanh Chương. Bản Na Cống, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu. Chủ thể các sản phẩm OCOP trưng bày tại Hội nghị: Thuộc các huyện: Nam Đàn; Thanh Chương; Quỳnh Lưu; Diễn Châu; Yên Thành; Tân Kỳ; Anh Sơn; Con Cuông; Tương Dương; Nghĩa Đàn; Đô Lương; Nghi Lộc; Quỳ Hợp; Thành phố Vinh; Thị xã Hoàng Mai; Thị xã Thái Hòa.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị

Qua 3 năm triển khai thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng NTM tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025 đã tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực trong phong trào xây dựng NTM tại các địa phương trong toàn tỉnh nhất là phong trào làm đường giao thông nông thôn. Các địa phương đã tiếp tục phát huy được sức mạnh cộng đồng, huy động được các nguồn lực và sự đóng góp của nhân dân để thực hiện, từ đó đã góp phần thay đổi diện mạo của làng quê nông thôn đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực.
Giai đoạn 2021 - 2023 toàn tỉnh có 39 xã đạt chuẩn NTM , trong đó năm 2021 có 19 xã đạt chuẩn; năm 2022 có 10 xã đạt chuẩn NTM; năm 2023 có 10 xã đạt chuẩn NTM. Có 81 xã đạt NTM nâng cao, trong đó: năm 2021 có 18 xã đạt chuẩn; năm 2022 có 33 xã đạt chuẩn; năm 2023 có 30 xã đạt chuẩn. Có 12 xã đạt NTM kiểu mẫu, trong đó: Năm 2021 có 02 xã; năm 2022 có 04 xã; năm 2023 có 06 xã đạt chuẩn. Có 4 huyện đạt chuẩn NTM, trong đó: Năm 2021 có 01 huyện Quỳnh Lưu; năm 2022 có 01 huyện Đô Lương; năm 2023 có 02 huyện Diễn Châu và Hưng Nguyên, trong đó huyện Hưng Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để được công nhận. 
Các xã còn lại được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2023 đạt khoảng 40,5 triệu đồng/người/năm( tăng 8,5 triệu đồng/người/năm so với cuối năm 2020);
Tính đến nay, Nghệ An đã có 567 sản phẩm OCOP được đánh giá công nhận 3 sao trở lên, trong đó có 37 sản phẩm đạt 4 sao, 529 sản phẩm đạt 3 sao và 1 sản phẩm 5 sao là “”Đèn lồng treo mây tre đan”. Trong đó năm 2021 có thêm 139 sản phẩm, năm 2022 có thêm 155 sản phẩm, năm 2023 có thêm 189 sản phẩm. Các sản phẩm sau khi tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đã khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương về sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu và văn hoá truyền thống để gia tăng giá trị sản phẩm OCOP.

 
 
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại Hội nghị.
Mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 340 xã đạt chuẩn NTM, tương đương 82,7% số xã toàn tỉnh. Có ít nhất 136 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tương đương 39,7% số xã đạt chuẩn. Có ít nhất 34 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tương đương 10% số xã NTM. Và mục tiêu đến năm 2025 có 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tính đến nay toàn tỉnh có 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM( TP Vinh, TX Thái Hoà, Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, TX Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Diễn Châu) và 01 huyện Hưng Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ.
Ngoài những thuận lợi trong việc xây dựng NTM thì gặp một số khó khăn đó là xây dựng NTM một số nơi chưa đồng đều, một số địa phương chưa chú trọng đúng mức đến phát triển sản xuất, tạo sinh kế, xây dựng đời sống văn hoá, ô nhiễm môi trường nông thôn ở một số địa phương thực hiện chưa đảm bảo. Một số địa phương mới chú trọng thực hiện các nội dung tiêu chí NTM do cấp xã đảm nhận mà chưa thực sự quan tâm đầy đủ việc thực hiện các nội dung ở cấp thôn, bản và hộ gia đình.
Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe ý kiến tham luận và chia sẻ kinh nghiệm của các huyện trong quá trình xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Và đặc biệt các đại biểu đã được nghe Trưởng bản Vang Văn Khiêm chia sẻ cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM tại bản Ba Cống xã Châu Hoàn huyện Quỳ Châu, là bản vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III xã Châu Hoàn và là bản xa nhất trung tâm huyện Quỳ Châu. Bản có 170 hộ, 648 nhân khẩu, 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành và địa phương trong giai đoạn qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu  các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng NTM từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác truyền thông, thường xuyên cập nhật đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến. Khuyến khích các mô hình  người dân  tự chủ, tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, vận động người dân tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng NTM theo nguyên tắc tự nguyện. Triển khai thực hiện 06 chương trình chuyên đề theo chỉ đạo của Trung ương để phát huy tiềm năng, lợi thế từng vùng, từng địa phương trong xây dựng NTM. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo giữ vững và nâng cao việc thực hiện các tiêu chí đã đạt được. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình ở các cấp, các ngành. Có hình thức khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân điển hình, đồng thời có biện pháp phòng ngừa kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực…

 
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Có thể thấy, phong trào “ Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2023 vẫn tiếp tục phát huy có hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong huy động sự tham gia và đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội hoá trong thực hiện chương trình NTM trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đợt này có 22 tập thể và 35 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào ”Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2023.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào ”Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2023.

Tạ Quang Sáng – Trung tâm KNNA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện ảnh
h1.jpg h16.jpg h4.jpg h17-1.jpg h6.jpg h5-2.jpg h2-1.jpg h8-6.jpg h9-2.jpg h13-3.jpg h3.jpg h12-3.jpg z5640473796497-8f27022540fe8dbcb12a4b0b8ca8a467.jpg z5640473811065-1acce96467bd9909fc93076cc90fa29c-1.jpg z5640473813707-a2abb06d6f62b51e8deb3264da14d777-4.jpg
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây