Nghệ An hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển rừng giai đoạn 2016-2018
Ngày cập nhật : 05/8/2019
Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2016-2018, 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả phát triển sản xuất lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Theo kết quả phê duyệt hiện trạng rừng năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An thì tổng diện tích đất có rừng là 956 triệu ha đất có rừng (trong đó rừng đặc dụng là 166 triệu ha, rừng phòng hộ là 289 triệu ha, rừng sản xuất 434 triệu ha). Trong giai đoạn 2016 – 2018, toàn tỉnh đã trồng mới được 54.434 triệu ha rừng (với trên 1,5 triệu ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 52 nghìn ha rừng sản xuất); thực hiện khoanh nuôi đạt 227 nghìn lượt ha; tính đến năm 2018, độ che phủ rừng đạt 58%... Thực hiện chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chi trả cho công tác bảo vệ và phát triển rừng trên toàn tỉnh đạt hơn 201 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để mở rộng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, tỉnh đã thực hiện và phê duyệt các Dự án thành phần và thành lập Ban Quản lý Dự án “Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường chống chịu vùng ven biển – FMCRP tỉnh Nghệ An; hoàn thành Đề án “Phát triển rừng nguyên liệu có chứng chỉ rừng bền vững (FSC) gắn với chế biến gỗ chất lượng cao tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020…

Riêng 6 tháng đầu năm 2019, Nghệ An đã bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có và khoanh nuôi 76 nghìn ha đạt 100% kế hoạch đề ra; trồng mới trên 7 nghìn ha đạt 42.3% kế hoạch giao… Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện công tác bảo tồn thiên nhiên, quản lý nuôi nhốt động vật hoang dã tại các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; tiến hành thu hồi 03 cá thể gấu nhốt trái phép về Trung tâm cứu hộ theo đúng quy định…

Ngoài ra, để tăng cường công tác bảo đảm an ninh rừng, góp phần thúc đẩy phát triển rừng bền vững, trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn toàn tỉnh đã bắt giữ và xử lý 292 vụ vi phạm lâm luật, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2018 (476 vụ). Trong đó, có 46 vụ phá rừng trái phép; 15 vụ vi phạm về khai thác gỗ và lâm sản khác; 10 vụ vi phạm quy định về quản lý động vật hoang dã… Qua đấu tranh, bắt giữ các lực lượng chức năng đã tịch thu được 426.45 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; giá trị lâm sản ngoài gỗ tịch thu là 20 triệu đồng và 57 con, 229 kg động vật rừng các loại. Tổng số tiền phạt và tiền bán lâm sản, phương tiện tịch thu ước tính trên 2.2 tỷ đồng, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 2.1 tỷ đồng…

Tuy nhiên, Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm 71.6% tổng diện tích rừng tự nhiên, phân bố trên địa bàn 21 huyện, thị xã, thành phố và tập trung phần lớn ở các huyện miền núi phía Tây, thuộc địa bàn những huyện có tỷ lệ lớn người dân tộc thiểu số sinh sống nên việc bảo vệ và phát triển lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thời tiết, khí hậu lại hết sức khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng lâm nghiệp còn hạn chế và nhiều bất cập, hiện trường trồng rừng phòng hộ còn hết sức khó khăn, xa xôi, phức tạp nên hầu hết các đơn vị, dự án cơ sở, các hộ nhận khoán chưa quan tâm nhiều; công nghệ chế biến lâm sản nhìn chung vẫn còn lạc hậu, phát triển chậm so với nhu cầu thực tiễn và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; sản phẩm có sức cạnh tranh thấp, giá trị gia tăng chưa cao, sản phẩm chủ yếu bán ra là sản phẩm thô, nhất là nguyên liệu gỗ rừng trồng…

Để phát triển ngành Lâm nghiệp toàn diện, bền vững theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển rừng cho mọi đối tượng bằng các hình thức đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm tra, thống kê theo dõi diễn biến rừng hàng năm; cập nhật chuyển đổi mục đích sử dụng, kiểm kê lại rừng theo định kỳ; đẩy mạnh công tác xã hội hóa lâm nghiệp theo phương châm bảo vệ rừng là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng. Đồng thời, xây dựng và thiết lập lâm phần các loại rừng, cắm mốc ranh giới trên thực địa; hoàn chỉnh công tác giao, khoán đất rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng để sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, thực hiện nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ về giống cây lâm nghiệp…

                                                            nguồn nghean.gov.vn

 Bản in  Lên đầu trang
- Hiệu quả mô hình kinh tế nông lâm kết hợp ở các xã miền tây Nghi Lộc  (24/7/2019)
- Một số biện pháp phòng chống nắng nóng cho gia súc, gia cầm vào mùa hè năm 2019 (10/7/2019)
- Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, thời kỳ nắng nóng cao điểm năm 2019  (03/7/2019)
- Nghệ An sẽ xây dựng Khu lâm nghiệp công nghệ cao (31/5/2019)
- Quỳnh Lưu: Tăng cường phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng  (15/5/2019)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH