Nghi Lộc tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2019, triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật : 08/8/2019
Sáng ngày 07/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2019, triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2019.

Đối với sản xuất vụ Đông năm 2019, phương hướng chỉ đạo của huyện là: Tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ Đông theo hướng đa dạng cây trồng ngoài các cây trồng truyền thống ngô, lạc; mở rộng diện tích rau, củ quả, hoa để khai thác lợi thế về đất đai, thị trường nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân; đồng thời chủ động liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất giá trị trong nông nghiệp. Theo đó, chỉ tiêu các loại cây trồng vụ Đông năm 2019 là: Cây ngô: 2.000 ha năng suất 36 tạ/ha; sản lượng 7.200 tấn; Cây lạc: 220 ha, năng suất 22 tạ/ha; sản lượng 484 tấn; Rau, đậu đỗ các loại: 1.000 ha. Để đạt được chỉ tiêu này, Ủy ban nhân dân huyện đã đề ra nhiều giải pháp sát thực với tình hình thực tế từng địa phương.
 Đối với xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 2 xã đạt chuẩn NTM là Nghi Phong và Nghi Đồng, 2 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và sẽ được thẩm định vào quý 3/2019 là Nghi Công Nam và Nghi Xã. Trong 6 tháng cuối năm, toàn huyện phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, bao gồm: Nghi Diên; Nghi Thạch; Nghi Hưng; Nghi Vạn; Nghi Công Bắc; Nghi Quang; Nghi Văn.

                                                Bùi Anh Tường - Trạm KN Nghi Lộc

 Bản in  Lên đầu trang
- Nghệ An: Gấc dược liệu trồng theo phương pháp organic đạt hiệu quả cao (22/8/2019)
- Cần chú ý điều gì trong sản xuất vụ đông 2019 ở Nghệ An? (22/8/2019)
- Năng suất lúa Hè Thu 2019 giảm so với năm trước và bài học trong thời vụ (21/8/2019)
- Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo giống Sông Lam 9 sản xuất vụ hè thu 2019 (20/8/2019)
- UBND huyện Tân kỳ triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2019 (16/8/2019)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH