TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG NGHỆ AN
Địa chỉ: 22 Lê Hồng Phong, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038.3844.918 - Fax: 038.3848.928 - Email: thongtinhuanluyen@gmail.com

  1. BAN GIÁM ĐỐC


GĐ: Nguyễn Quý Linh
ĐTCQ: 038.3833.120
Mobile: 0904.141.146

 
 
 
 
 
PGĐ: Tạ Quang Sáng
ĐTCQ: 038.3561.592
Mobile: 0977883025
 
PGĐ: Cao Xuân Tuấn
ĐTCQ: 038.3594.467
Mobile: 0983.594.552


2. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức hành chính
Trưởng phòng: Nguyễn Trường Việt
ĐT: 038.3844918
DĐ: 0912527056

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Trưởng phòng: Đinh Thị Phương

ĐT: 038.3842350
DĐ: 0919697566

Phòng Kỹ thuật nông lâm
Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Đức
ĐT: 038.3849305
DĐ: 0912590957

 

Phòng Thông tin - Huấn luyện
Trưởng phòng: Nguyễn Kim Hùng
ĐT:038.3589395
DĐ: 0915127767

Phòng Kỹ thuật khuyến ngư
Trưởng phòng: Trần Trung Thành
ĐT: 038.3590113
DĐ: 0915770844


Phòng Tư vấn dịch vụ
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Giang
ĐT: 038.3830298
DĐ: 0914482181
3. CÁC ÔNG (BÀ) TỪNG GIỮ CHỨC GIÁM ĐỐC TTKN TỈNH

Doãn Trí Tuệ, thời kỳ 1993 - 1994 hiện nay: Nghỉ hưu
Ngô Bao, thời kỳ 1995 hiện nay: Nghỉ hưu
Trần Xuân Bí, thời kỳ 1995 - 1996 hiện nay: GĐ Sở KHCN N.A
Phạm Bá Cự, thời kỳ 1995 - 1998 hiện nay: Nghỉ hưu
Dương Chuyên, thời kỳ 1996 - 1998 hiện nay: Nghỉ hưu
Trần Minh Doãn, thời kỳ 1998 - 2001 hiện nay: Nghỉ hưu
Nguyễn Văn Thắng, thời kỳ 2001 – 2014 hiện nay:  Nghỉ hưu


4. HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ CẤP HUYỆN TỈNH NGHỆ AN

Trạm Khuyến nông Quế Phong
Địa chỉ: Thị trấn Quế Phong
Trạm trưởng: Hoàng Đình Nghĩa
Điện thoại: 038.3885387

Trạm Khuyến nông Quỳ Châu

Địa chỉ: Thị trấn Quỳ Châu
Trạm trưởng: Sầm Văn Thái

Điện thoại: 038.3884201

Trạm Khuyến nông Quỳ Hợp

Địa chỉ: Thị trấn Quỳ Hợp
Trạm trưởng: Phan Thanh Tâm
Điện thoại: 038.3883337


Trạm Khuyến nông Nghĩa Đàn
Địa chỉ: xã Nghĩa Bình
Trạm trưởng: Bùi Quốc Tuấn
Điện thoại: 038.3904271

Trạm Khuyến nông TX Thái Hoà
Địa chỉ: Thị xã Thái Hoà
Trạm trưởng: Đặng Thái Hoà
Điện thoại: 038.3881651

Trạm Khuyến nông Kỳ Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Mường Xén
Trạm trưởng: Lê Công Tâm
Điện thoại: 038.3876038

Trạm Khuyến nông Tương Dương
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Bình
Trạm trưởng: Nguyễn Thị Bình
Điện thoại: 038.3874241

Trạm Khuyến nông Con Cuông
Địa chỉ: Thị trấn Con Cuông
Trạm trưởng: Nguyễn Ngọc Thái
Điện thoại: 038.3873241

Trạm Khuyến nông Anh Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Anh Sơn
Trạm trưởng: Trần Văn Hà
Điện thoại: 038.3872279

Trạm Khuyến nông Đô Lương
Địa chỉ: Thị trấn Đô Lương
Trạm trưởng: Nguyễn Thị Hạnh
Điện thoại: 038.3871730

Trạm Khuyến nông Tân Kỳ
Địa chỉ: Thị trấn Tân Kỳ
Q.Trạm trưởng:Thái Thị Mỹ Lương

 Điện thoại: 038.3882232

Trạm Khuyến nông Thanh Chương

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Chương
Trạm trưởng: Trần Đình Bình
Điện thoại: 038.3823486

Trạm Khuyến nông Nam Đàn

Địa chỉ: Thị trấn Nam Đàn
Trạm trưởng: Hồ Công Quế
Điện thoại: 038.3822315

Trạm Khuyến nông Hưng Nguyên

Địa chỉ: Thị trấn Hưng Nguyên
Trạm trưởng: Trần Văn Sâm
Điện thoại: 038.3821678

Trạm Khuyến nông Quỳnh Lưu

Địa chỉ: xã Quỳnh Hồng
Trạm trưởng: Nguyễn Anh Hùng
Điện thoại: 038.3864758

Trạm Khuyến nông Diễn Châu

Địa chỉ: Thị trấn Diễn Châu
Q.Trạm trưởng: Phan Huy Hảo
Điện thoại: 038.3862751

Trạm Khuyến nông Nghi Lộc

Địa chỉ: Thị trấn Quán Hành
Trạm trưởng: Võ Tá Long
Điện thoại: 038.3861647

Trạm Khuyến nông Yên Thành

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thành
Trạm trưởng: Đặng Ngọc Thư
Điện thoại: 038.3863390

Trạm Khuyến nông Cửa Lò

Địa chỉ: Thị xã Cửa Lò
Trạm trưởng: Trần Anh Tú
Điện thoại: 038.3955835

Trạm Khuyến nông Tp Vinh

Địa chỉ: Phường Hưng Dũng, Tp Vinh
Trạm trưởng: Đặng Văn Long
Điện thoại: 038.3830937

Trạm Khuyến nông Hoàng Mai.
Địa chỉ: Khối 5, xã Quỳnh Thiện, TX Hoàn Mai
Trưởng trạm: Dư Thái Sơn
DT:  038 3663568

 

 

   6. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGHỆ AN
 
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An
 
Kỷ niệm ngày 20-10-2014 tại Văn phòng Trung tâm  Khuyến nông Nghệ An
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH