Một số mô hình khuyến nông
Mô hình cá giống cấp 2 hộ anh Nguyễn Hồng Anh – xã Nam Anh – Nam Đàn
Mô hình nuôi gà theo hướng VietGAHP của hộ anh Hoàng Văn Cương, xóm 8, xã Diễn Trung – Diễn Châu
Mô hình nuôi lợn nái sinh sản hộ anh Nguyễn Văn Sơn Diễn Liên Diễn Châu
Mô hình trồng dâu nuôi tằm tại Diễn Kim Diễn Châu
  CÁC NHÓM ẢNH KHÁC :
   Mô hình khuyến nông tháng 4 năm 2019
   Ảnh mô hình khuyến nông tháng 3 năm 2019
   Mô hình rau an toàn theo Vietgap tại phường Quang Phong Thị xã Thái Hóa
   Một số hình ảnh tại buổi Lễ giao bò giống ở Trạm KN Hưng Nguyên
   Công đoàn Trạm khuyến nông huyện Quỳ Hợp tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH