Khuyến nông Nghệ An: Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền

Thứ năm - 25/11/2021 03:55 283 0
Với mục tiêu phấn đấu từng bước hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp thì công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn hết nhiệm vụ sức quan trọng được thể hiện thông qua Nghị định 83/2008/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông và Quyết định 4237/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông Nghệ An với mục tiêu nhằm tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và khuyến nông; Phổ biến quy trình, tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp và khuyến nông;
Khuyến nông Nghệ An: Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
Thông tin thị trường, giá cả nông sản, vật tư nông nghiệp và xây dựng mạng lưới thông tin truyền thông chuyển giao công nghệ và tiếp nhận phản hồi từ thực tế sản xuất; Đồng thời đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng khuyến nông và các kiến thức về tổ chức sản xuất kinh doanh, tiến bộ KHKT trong nông nghiệp đến đội ngũ cán bộ và nông dân.
Trong những năm qua, Trung tâm luôn chú trọng đến đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét, góp phần chuyển giao nhanh các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất, cụ thể là các chủ trương chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, các kỹ thuật canh tác, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, giới thiệu các mô hình sản xuất điển hình trong tỉnh được chuyển tải đến người dân một cách kịp thời, đầy đủ để tham khảo, học tập và làm theo. Kết quả từ năm 2016 - 2020 Trung tâm đã phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình tỉnh tổ chức xây dựng, phát sóng 60 trang chuyên đề, phóng sự khuyến nông trên truyền hình (30 Chuyên đề; 30 Phóng sự), 32 trang khoa giáo truyền thanh; 60 trang khuyến nông trên báo Nghệ An (1 trang/tháng); tổ chức hàng chục cuộc hội thảo chuyên đề, diễn đàn, tham quan nội tỉnh, ngoại tỉnh; phát hành thông tin khuyến nông với 45.000 cuốn (1 số/tháng) để chuyển tải thông tin đến cho người làm công tác khuyến nông và nông dân, duy trì cập nhật thông tin thường xuyên trên trang website: khuyennongnghean.com.vn với hàng trăm tin, bài viết để giúp người làm nông nghiệp tỉnh nhà tiếp cận, tra cứu thông tin khuyến nông được một cách thuận tiện và nhanh chóng hơn. Phối hợp với báo Nông nghiệp thường trú tại Nghệ An cung cấp 495 số báo với 107.990 tờ cho cộng tác viên khuyến nông viên xã 6 huyện miền núi. Về đào tạo tập huấn cho cán bộ, công tác viên khuyến nông và nông dân đã tổ chức được 5.478 lớp, 367.360 lượt người tham gia, trong đó tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện, xã, khuyến nông và cán bộ thôn bản là 393 lớp, 18.170 lượt người tham gia; tập huấn cho nông dân là 5.085 lớp, 349.190 lượt người tham gia để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn sau 9 năm (2011-2019) đã tổ chức đào tạo 11 nghề, 188 lớp với tổng số 5.472/5.931 đạt 92,2% học viên tốt nghiệp trong đó số học viên nữ 4.042/5.931 chiếm 68,1%; tỉ lệ người sau khi học, tiếp tục duy trì nghề, cho thu nhập tăng thêm đạt > 70%.
Riêng năm 2021, đứng trước những khó khăn bởi đại dịch covid-19, nhưng Trung tâm đã và đang quyết tâm phấn đấu cao nhất để thực hiện hoàn thành kế hoạch thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn được giao. Cụ thể: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động khuyến nông, duy trì tập san thông tin và trang website khuyến nông. Tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện; 119 lớp cán bộ chủ chốt, khuyến nông xã/phường/thị trấn; 83 lớp tập huấn cho nông dân trồng lúa và vùng khó khăn do Trung tâm tổ chức và 695 lớp do các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện/Thành phố/Thị xã thực hiện.
Hướng dấn cán bộ chủ chốt thôn/bản  Phương pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại Tại xã Thanh Lĩnh huyện Thanh Chương
 
Phải khẳng định rằng, hiệu quả và tác động của công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn khuyến nông trong những năm qua đem lại là rất lớn, đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ hoạt động khuyến nông, cán bộ chủ chốt thôn/xóm/bản, đặc biệt là chuyển giao nhanh các kiến thức và tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp cho nông dân. Từ đó, nâng cao được năng suất, sản lượng, chất lượng cây trồng, vật nuôi và giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp.
Tuy nhiên, công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn hiện nay đang đặt ra những yêu cầu, thách thức cao hơn, đặc biệt là thời đại của công nghệ 4.0, chuyển đổi số và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19. Nên việc lựa chọn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn là hết sức quan trọng để chuyển giao nhanh, có tính lan tỏa rộng, đáp ứng nhu cầu thông tin cần thiết cho người sản xuất. Cụ thể nội dung cần tập trung đó là:
  Thứ nhất, bám sát vào các chủ trương, kế hoạch, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và các đề án chuyên ngành thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,… để tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến cho người dân.
Thứ hai, hình thức tuyên truyền đào tạo, tập huấn cần phải liên tục đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt phù hợp với đối tượng, nội dung và điều kiện cụ thể. Lấy hiệu quả việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật của người sản xuất để làm thước đo chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo và tập huấn. Các nội dung tuyên truyền, chuyển giao phải được xác định, lựa chọn phù hợp với nhu cầu, điều kiện canh tác, thời vụ, trình độ, khả năng sản xuất nông nghiệp từng vùng, từng địa phương; trong đó tập trung các nội dung liên quan đến sản xuất an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, vietgap, sản xuất hàng hóa chất lượng cao có liên kết gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Nhất là phải chủ động gắn tuyên truyền, đào tạo, tập huấn với mô hình khuyến nông có hiệu quả, áp dụng các phương pháp giảng dạy có sự tham gia của người học, đưa nội dung thực hành “cầm tay chỉ việc”, tham quan thực tế vào chương trình đào tạo, tập huấn để nâng cao chất lượng.
Thứ ba, tiếp tục kết hợp với các cơ quan tryền thông như Đài phát thanh truyền hình, Báo Nghệ An, báo Nông nghiệp Việt Nam, website .. để chuyển tải thông tin nhanh nhất, kịp thời và lan tỏa rộng nhất, đặc biệt về lâu dài cũng cần tính đến kênh truyền thông tin qua zalo, facebook,.. cho người sản xuất nông nghiệp.
Thứ , đội ngũ cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện, cộng tác viên khuyến nông có vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, cho nên cần quan tâm, chú trọng nâng cao năng lực về phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên môn, tư vấn dịch vụ mới đáp ứng được mong đợi người dân.
Thứ năm, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, nhất là trang thiết bị hỗ trợ phải được đầu tư đầy đủ, nâng cấp thường xuyên mới đáp ứng được chất lượng công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát để kịp thời điều chỉnh, lựa chọn giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn.
Như vậy, để hoạt động thông tin tuyên truyền trong khuyến nông tiếp tục nâng cao được chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn thì nhất thiết phải thực hiện song cùng nhiều giải pháp từ việc lựa chọn hình thức tuyên truyền đến nội dung, phương pháp, kỹ năng mới giúp cho người sản xuất tiếp cận và ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao giá trị gia tăng thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững./.
                                                                                        
                                         Cao Xuân Tuấn - Trung tâm KNNA - nguồn TSKN                                                


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện ảnh
cam3.jpg cam4.jpg cam1-fpg.png cam2.jpg dd3.jpg a3.jpg g3.jpg b3.jpg c3.jpg d3.jpg Mô hình nuôi gà theo hướng VietGAHP của hộ anh Hoàng Văn... Mô hình nuôi lợn nái sinh sản hộ anh Nguyễn Văn Sơn Diễn... a6-640x480.jpg Mô hình cá giống cấp 2 hộ anh Nguyễn Hồng Anh – xã Nam Anh –... Mô hình trồng dâu nuôi tằm tại Diễn Kim Diễn Châu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây