Nghệ An xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập khu Lâm nghiệp công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An

Thứ năm - 04/06/2020 23:17 606 0
Việt Nam hiện nay là nước xuất khẩu đồ gỗ đứng thứ 2 Châu Á và đứng thứ 5 thế giới với doanh số xuất khẩu gỗ và đồ gỗ năm 2018 là 8,9 tỷ USD (nếu tính cả lâm sản ngoài gỗ tổng kim ngạch xuất khẩu là 9,3 tỷ USD), năm 2019 tổng giá trị xuất khẩu 11,3 tỷ USD nhưng cũng chỉ chiếm hơn 2-3% thị phần thế giới (chưa tính nhu cầu trong nước ngày càng cao).
Nghệ An xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập khu Lâm nghiệp công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An
Vì vậy, khả năng mở rộng thị trường còn rất lớn. Ngành đang được kỳ vọng có thể chạm mức xuất khẩu 20 tỷ USD vào năm 2025 nếu được quy hoạch và thực thi một cách có hiệu quả các giải pháp đồng bộ về phát triển nhanh bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
Tuy nhiên, thực trạng hiện nay ngành gỗ Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, cũng như những khó khăn nội tại, điển hình là công nghệ chế biến chủ yếu là thủ công, sản xuất bị động do thiếu nguyên liệu, khai thác theo thời vụ, việc chuyên môn hóa trong chế biến gỗ vẫn còn hạn chế, chưa có sự phân công về lao động, chuyên môn hóa lao động, các doanh nghiệp đầu tư theo hướng khép kín sản phẩm nên hiệu quả chưa cao
Vùng Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) có vị trí nằm giữa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tổng diện tích tự nhiên toàn vùng là 5,146 triệu ha, trong đó tổng diện tích đất có rừng là 3,1 triệu ha, chiếm 60,3% so với tổng diện tích tự nhiên và chiếm 21,4% so với diện tích đất có rừng trong cả nước, độ che phủ rừng đạt 57,65%, rừng của Bắc Trung Bộ có nhiều loài động vật, thực vật quý, hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và Thế giới. Tổng diện tích rừng sản xuất khá lớn 1,5 triệu ha, chiếm 48,3% tổng diện tích đất có rừng. Đây là điều kiện quan trọng để phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ ở khu vực Bắc Trung Bộ.
Nằm trong vùng Bắc Trung bộ, Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn nhất toàn vùng và trên cả nước, với tổng diện tích đất lâm nghiệp được quy hoạch là 1.166.109ha chiếm 70,7% tổng diện tích tự nhiên trong toàn tỉnh; tài nguyên rừng vô cùng phong phú, đa dạng và đang là nguồn cung cấp nguyên liệu tiềm năng cho tất cả các ngành sản xuất hàng hoá từ lâm sản và các dịch vụ môi trường. Toàn tỉnh hiện có 965.056,87 ha đất có rừng là chiếm 82,8% tổng diện tích đất lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng tự nhiên 784.399,69 ha, diện tích có rừng trồng 212.435,43 ha (bao gồm 31.718,25 ha rừng trồng chưa thành rừng) và 239.183,34 ha đất chưa có rừng. Trữ lượng gỗ toàn tỉnh hiện có trên 91.003.287 m3; gần 2 triệu cây tre, mét các loại và hàng nghìn cây dược liệu quý hiếm. Diện tích rừng trồng của tỉnh hiện có 212.435,43 ha với 189,620,96 ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất, rừng trồng chủ yếu là Keo, Bạch đàn và có khoảng 17.000 ha rừng trồng Thông nhựa; trữ lượng rừng trồng toàn tỉnh ước đạt 9,6 triệu m3, sản lượng khai thác bình quân hàng năm đạt từ 1,2-1,5 triệu m3.
Theo định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp, nêu rõ Nhà nước hỗ trợ đầu tư 3 khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 3 vùng miền Bắc, miền Trung và miền Nam, làm động lực thúc đẩy sự phát triển ngành lâm nghiệp nói chung và ngành chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ nói riêng trong khu vực. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa triển khai đầu tư được khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cả nước.
Do đó, đầu tư xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Khu LNUDCNC )vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An là rất cần thiết, nhằm phát huy những lợi thế, thế mạnh của tỉnh Nghệ An cũng như của vùng Bắc Trung Bộ nhằm quản lý và phát triển bền vững ngành lâm nghiệp và tái cơ cấu lại ngành lâm nghiệp hiệu quả, góp phần đưa chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ thành một ngành kinh tế động lực trong sản xuất và xuất khẩu của vùng.
- Xây dựng Khu vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An trở thành một trong ba Khu lâm nghiệp công nghệ cao theo đúng chủ trương của Chính phủ tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016.
- Xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An theo chuỗi giá trị ngành hàng liên kết hữu cơ từ công đoạn sản xuất giống cây lâm nghiệp, trồng rừng thâm canh, khai thác, chế biến sản xuất gỗ, lâm sản ngoài gỗ và tiến đến sàn giao dịch gỗ tầm khu vực để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
 - Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An là trung tâm ứng dụng công nghệ cao về lĩnh vực lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ, nơi đây sẽ thực hiện các nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tiếp thu có chọn lọc thành tựu công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất giống, trồng rừng và bảo vệ rừng, khai thác rừng, trong công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, khả năng cạnh tranh cao trong và ngoài nước.
 Phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù từ Trung ương đến địa phương để huy động được sự tham gia của lực lượng nghiên cứu, đào tạo, các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp và các tổ chức khoa học công nghệ. Thu hút nguồn đầu tư của các doanh nghiệp, đặc biệt chú ý đến hiệu quả đầu tư, đảm bảo sở hữu trí tuệ và theo cơ chế thị trường.
Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng thân thiện với môi trường. Khai thác và phát huy mọi tiềm năng, lợi thế về vị thế, tiềm năng của vùng như nguyên liệu, lao động tại chỗ, hạ tầng giao thông ..; kết hợp hài hòa giữa phát triển lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hình thành các khu dịch vụ và du lịch theo hướng sinh thái, hiện đại.
Mục tiêu chung
Nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Phát triển kinh tế rừng theo chuỗi giá trị từ giống, quản lý bảo vệ, trồng rừng, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị lâm sản. Đến năm 2025, ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trở thành ngành kinh tế động lực trong sản xuất và xuất khẩu của toàn khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Xây dựng Nghệ An thành Trung tâm sản xuất chế biến và xuất khẩu gỗ lớn ở Bắc Trung Bộ và khu vực Miền Trung.
Góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành lâm nghiệp tỉnh Nghệ An và  khu vực Bắc Trung Bộ. Phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 2,0 tỷ USD, định hướng đến năm 2035 đạt khoảng 3,0 tỷ USD, tham gia vào kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ của cả nước đến năm 2025 đạt từ 18,0 đến 20,0 tỷ USD theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Chức năng của Khu LNUDCNC
- Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An là hạt nhân công nghệ để nhân rộng ra các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao về lĩnh vực lâm nghiệp, phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù từ trung ương đến địa phương để huy động được sự tham gia của lực lượng nghiên cứu, đào tạo, các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp và các tổ chức khoa học công nghệ. Thu hút nguồn đầu tư của các doanh nghiệp, đặc biệt chú ý đến hiệu quả đầu tư, đảm bảo sở hữu trí tuệ và theo chuỗi giá trị sản phẩm.
- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn các mô hình: sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trồng rừng thâm canh gắn chứng chỉ rừng bền vững, trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng; sản xuất chế biến gỗ và lâm sản ứng dụng công nghệ cao.
- Liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực lâm nghiệp.
- Đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực lâm nghiệp.
- Tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Thu hút nguồn đầu tư, nhân lực công nghệ cao trong nước và ngoài nước thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong lâm nghiệp.
Hiệu quả
Nâng cao tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp của tỉnh Nghệ An và các tỉnh khác trong khu vực.
- Giá trị rừng được nâng cao, cải thiện đáng kể đời sống và nhận thức cho người trồng rừng. Diện tích rừng trồng thâm canh chất lượng cao dần thay thế các diện tích rừng trồng hiện nay, rừng được cấp chứng chỉ. Thu nhập của người trồng rừng sẽ được tăng lên.
- Xây dựng được thương hiệu ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ toàn khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và ngành gỗ Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới.
- Tác động mạnh mẽ đến đời sống và nhận thức của người dân gắn bó với rừng trên địa bàn các tỉnh Khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt là khu vực các huyện miền núi. Góp phần thúc đẩy chương trình phát triển nông thôn mới của các tỉnh, đặc biệt ở các huyện miền núi; Tác động đến vùng Bắc Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm miềm Trung trên các mặt như chuyển dịch cơ cấu sản xuất và lao động, nâng cao thu nhập và đời sống, thay đổi về nhận thức và tư duy của người dân trồng rừng.
- Tạo tiềm lực hoạt động khoa học và công nghệ của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ về đội ngũ chuyên môn, quản lý và các trang thiết bị khoa học.
- Giải quyết việc làm trực tiếp cho hàng ngàn lao động trong lĩnh vực sản xuất giống, trồng rừng và công nghệ chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
          Việc triển khai xây dựng Đề án thành lập Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay nhằm phát huy tổng thể tiềm năng lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, tiềm lực con người hướng đến việc phát triển nhanh bền vững ngành công nghiệp chế biến gô và lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung, đưa nó trở thành ngành kinh tế động lực.

                                                                   Lê Hải Châu nguồn TSKN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện ảnh
cam3.jpg cam4.jpg cam1-fpg.png cam2.jpg dd3.jpg a3.jpg g3.jpg b3.jpg c3.jpg d3.jpg Mô hình nuôi gà theo hướng VietGAHP của hộ anh Hoàng Văn... Mô hình nuôi lợn nái sinh sản hộ anh Nguyễn Văn Sơn Diễn... a6-640x480.jpg Mô hình cá giống cấp 2 hộ anh Nguyễn Hồng Anh – xã Nam Anh –... Mô hình trồng dâu nuôi tằm tại Diễn Kim Diễn Châu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây