Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2017 tại Nghĩa Đàn
Ngày cập nhật : 20/11/2017
Năm 2017, huyện Nghĩa Đàn đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

 Đến hết tháng 10/2017, toàn huyện đã có 12/24 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 10 xã đã được công nhận đạt chuẩn là Nghĩa Long, Nghĩa Khánh, Nghĩa Bình, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Sơn, Nghĩa Minh, Nghĩa Hội, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng. Còn 2 xã Nghĩa Tân và Nghĩa Liên đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh thẩm định và công nhận đạt chuẩn trong tháng 11 này. Có 7 xã đã đạt 10-15 tiêu chí; 4 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và xã Nghĩa Lạc đạt < 5 tiêu chí.
 Trong năm có 10 thôn bản đăng ký xây dựng thôn bản đạt chuẩn các tiêu chí NTM theo Quyết định 1263/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh. Đến nay UBND các xã đang tổ chức thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thẩm định và ra quyết định công nhận.
 Năm 2018, UBND huyện chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đã đạt nhưng còn ở mức thấp, trong đó chú trọng các tiêu chí về Giao thông, Văn hóa, Trường học. Tập trung chỉ đạo, đầu tư các nguồn lực cho 3 xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đức, Nghĩa Thắng hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn NTM đưa tổng số xã trong toàn huyện đạt chuẩn lên 15/24 xã theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVIII đã đề ra.

                                  Bùi Quốc Tuấn-Trạm Khuyến nông Nghĩa Đàn

 Bản in  Lên đầu trang
- Nghệ An: Phấn đấu 61,5% xã, 4 huyện và trên 100 thôn bản đạt chuẩn NTM vào năm 2020 (14/8/2018)
- Nghệ An: Khởi động thí điểm vườn mẫu nông thôn mới (19/7/2018)
- Nghệ An: 42% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (26/6/2018)
- Xã Bảo Thành (Yên Thành) đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (21/5/2018)
- Xã Diễn Phúc (Diễn Châu) đón bằng công nhận xã nông thôn mới (7/5/2018)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH