Kết quả bước đầu từ chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023

Thứ ba - 11/06/2024 23:00 268 0
Thực hiện Quyết định số 90/QĐ.TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều Quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Kết quả bước đầu từ chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023
Năm 2023, thực hiện tiểu dự án 1/Dự án 3/ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An đã được Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ triển khai các dự án chăn nuôi: Dự án “Chăn nuôi bê cái lai Sind” tại xã Thái Sơn huyện Đô Lương và Dự án “Chăn nuôi vịt bầu Quỳ tại xã Phú Thành huyện Yên Thành.
Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ chăn nuôi cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo về kiến thức kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ con giống, thức ăn để tạo sinh kế, giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, tiến tới thoát nghèo bền vững. Cụ thể 100% hộ tham gia mô hình được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi, phòng và trị bệnh cho vịt bầu Quỳ và bê cái lai Sind, đồng thời tiếp cận kiến thức về thị trường chăn nuôi hàng hóa. Tạo việc làm, tăng thêm thu nhập bền vững cho các hộ tham gia mô hình với mức bình quân từ 8 - 10 triệu đồng/năm, kết thúc dự án 100% các hộ có sinh kế ổn định. Dự kiến có ít nhất 03 hộ tham gia dự án thoát nghèo bền vững.
Trong quá trình triển khai dự án đã luôn nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, chỉ đạo sát sao của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện và UBND các xã có dự án, đặc biệt là có sự tham gia hỗ trợ tích cực của các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương và người dân nên công tác triển khai dự án được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ và mục tiêu đề ra. Để dự án thành công, ngay từ đầu Trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương xác định đối tượng, lựa chọn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện tham gia dự án, tổ chức quán triệt mục đích yêu cầu và tập huấn kỹ thuật nuôi bò sinh sản, nuôi vịt bầu Quỳ cho hộ dân. Bên cạnh đó, Trung tâm đã chủ động lựa chọn, thương thảo và ký hợp đồng với các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, nguồn giống, thức ăn đảm bảo theo đúng tiêu chí đề ra để cung ứng con giống, thức ăn vịt bầu Quỳ, bê cái lai Sind sinh sản cho các hộ tham gia. Kết quả bước đầu đạt được:
- Chăn nuôi vịt bầu Quỳ tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành: Với 26 hộ thuộc 08 xóm (Tây Lai; Nam Lai; Đông Lai; Tân Lai; Bắc Tiên; Nam Tiên; Thanh Thủy; Đông Nam Hồng), trong đó có 11 hộ nghèo,11 hộ cận nghèo và 04 hộ mới thoát nghèo đều đáp ứng yêu cầu đề ra, tự nguyện đối ứng xây dựng chuồng trại, trang thiết bị dụng cụ chăn nuôi vịt. Trong quá trình triển khai, 100% hộ dân được tập huấn quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc và vệ sinh phòng bệnh. Tổng số lượng vịt giống cung cấp cho mô hình là 4.420 con, mỗi hộ được cấp 170 con vịt/hộ, vịt từ 28-30 ngày tuổi, trọng lượng ≥ 0,3kg/con; Tổng lượng thức ăn hỗn hợp của mô hình là 8.840 kg thức ăn, mỗi hộ340 kg/hộ. Tất cả vịt con giống đều khỏe mạnh, lông mượt, hình dáng cân đối, không dị tật, được tiêm phòng kiểm dịch thú y theo quy định trước khi bàn giao cho hộ dân; thức ăn đảm bảo chất lượng, đầy đủ thành phàn dinh dưỡng. Sau gần 3 tháng nuôi, đàn vịt sinh trưởng, phát triển tốt, tỉ lệ nuôi sống bình quân 77,4%, trọng lượng bình quân đạt 2,4 kg/con, tổng trọng lượng hơi xuất chuồng ước đạt 8,22 tấn/mô hình. Hiệu quả kinh tế tăng 15-20% so với đại trà.
- Chăn nuôi bê cái lai Sind tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương: Với 22 hộ thuộc 06 xóm (xóm 1; xóm 2; xóm 3; xóm 4; xóm 5; xóm 6), trong đó có 13 hộ nghèo, 08 hộ cận nghèo và 01 hộ mới thoát nghèo. Các hộ đều đảm bảo điều kiện về chuồng trại, có diện tích trồng cỏ, nhân lực và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của dự án đề ra. Đồng thời, 100 % hộ dân đều được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong chăn nuôi bê cái lai sind. Tổng số lượng bê cái giống là 22 con, mỗi hộ được cấp 01con/hộ, trọng lượng bê > 135 kg/con, đảm bảo tiêu chuẩn về giống. Tính đến thời điểm hiện tại 100% bê cái sinh trưởng, phát triển tốt trọng lượng bình quân đạt 180 - 200 kg/con; một vài con đã có dấu hiệu biển hiện thành thục về tính; tất cả đàn bê đều được tiêm phòng đầy đủ vac xin, không mắc bệnh truyền nhiễm, nội ngoại ký sinh trùng.
Đại diện đơn vị hưởng lợi dự án, ông Phạm Minh Chuân - Chủ tịch UBND xã Phú Thành huyện Yên Thành cho biết thêm: Dự án chăn nuôi vịt bầu Quỳ được triển khai tại xã đã thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo, đặc biệt là tạo cơ hội cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ con giống, thức ăn, được tập huấn kỹ thuật để biết cách nuôi dưỡng chăm sóc, phòng trị bệnh cho vịt nhằm nuôi vịt đạt tỷ lệ nuôi sống, tỷ lệ đẻ cao, tăng thu nhập kinh tế gia đình. Từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và góp phần phát triển thương hiệu vịt của xã Phú Thành.
Có thể khẳng định rằng, thực hiện các dự án chăn nuôi để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại xã Thái Sơn huyện Đô Lương và xã Phú Thành huyện Yên Thành năm 2023 bước đầu đã đạt được những kết quả rất khả quan, có triển vọng. Việc xác định đối tượng đầu tư vịt bầu quỳ, bê cái lai Sind là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu, thời tiết khí hậu, điều kiện kinh tế, khả năng đầu tư, nuôi dưỡng chăm sóc của các hộ dân. Dự án thực hiện với 2 mô hình nuôi vịt bầu Quỳ và bê cái lai Sind tại 2 địa phương đã tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ xã, xóm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, theo dõi giám sát các dự án, từng bước đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại cơ sở. Đồng thời, dự án bước đầu thành công đã giúp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có thêm đối tượng nuôi mới, tiếp cận được các tiến bộ KHKT mới, góp phần nâng cao thu nhập, tạo động lực mạnh mẽ vươn lên thoát nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong thời gian tới, mong được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục quan tâm nhân rộng hoặc bố trí các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp khác cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo nhằm tạo sinh kế, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững./.

 
   
                      Dự án chăn nuôi vịt bầu quỳ tại xã Phú Thành huyện Yên Thành
  
                      Dự án Chăn nuôi bê cái lai Sind tại xã Thái Sơn huyện Đô Lương
                             Cao Tuấn - Trung tâm KNNA - nguồn TSKN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện ảnh
h1.jpg h16.jpg h4.jpg h17-1.jpg h6.jpg h5-2.jpg h2-1.jpg h8-6.jpg h9-2.jpg h13-3.jpg h3.jpg h12-3.jpg z5640473796497-8f27022540fe8dbcb12a4b0b8ca8a467.jpg z5640473811065-1acce96467bd9909fc93076cc90fa29c-1.jpg z5640473813707-a2abb06d6f62b51e8deb3264da14d777-4.jpg
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây