Khuyến nông Nghệ An: Tiếp tục nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Thứ tư - 24/04/2019 22:47 493 0
Nhìn lại sau 7 năm thực hiện (2011-2017) đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An thực hiện theo Quyết định 1956/TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 3846/QĐ.UBND ngày 30/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An đã cơ bản đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận.
Khuyến nông Nghệ An: Tiếp tục nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
Trong đó, thể hiện rõ nhất của chương trình là tạo cơ hội cho lao động nông thôn được tham gia học nghề nông nghiệp ngay tại địa phương, phù hợp với trình độ học vấn, năng lực, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề nông nghiệp của mỗi cá nhân, hộ gia đình, từ đó góp phần nâng cao trình độ, năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng và hiệu quả.
Trong quá trình thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông luôn xác định hiệu quả, chất lượng dạy nghề phải được đặt lên hàng đầu, do vậy từ việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức xây dựng tài liệu, triển khai thực hiện đến công tác kiểm tra giám sát, đánh giá là việc làm thường xuyên trong suốt quá trình diễn ra lớp học. Tính đến cuối năm 2017, trên cơ sở tài liệu chương trình khung, nội dung các nghề do Bộ nông nghiệp và PTNT ban hành, Trung tâm căn cứ vào tình hình vào sản xuất nông nghiệp thực tế của tỉnh đã lựa chọn hiệu chỉnh, biên soạn và được Sở Lao động thương binh và Xã hội cấp phép đào tạo 19 nghề nông nghiệp (trồng trọt 9 nghề, chăn nuôi 3 nghề, lâm nghiệp 4 nghề và thuỷ sản 3 nghề), đào tạo chuẩn hóa cho 128/185 cán bộ, đạt 68,18% có nghiệp vụ sư phạm nghề, kỹ năng dạy nghề đáp ứng theo quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề. Về kết quả đào tạo, đã tổ chức được 11 nghề, 173 lớp với tổng số 5.404 học viên tham gia (Trong đó, Đối tượng 1: Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo; người ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thuộc hộ nghèo là 57 người, chiếm 1,05%; Đối tượng 2: Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân là 3.145 người, chiếm 58,20%; Đối tượng 3: Người thuộc hộ cận nghèo là 617 người, chiếm 11,42%; Đối tượng 4: Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác không thuộc 03 nhóm đối tượng nêu trên là 1.585 người, chiếm 29,33%); số học viên được cấp giấy chứng nhận nghề 4.968/5.404 đạt 91,9%; tỉ lệ người sau khi học nghề duy trì việc làm, cho thu nhập tăng thêm đạt > 70%.
Để đạt được hiệu quả và chất lượng theo yêu cầu, hàng năm Trung tâm thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển sinh, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Các lớp đều có thời khóa biểu, lịch dạy hàng ngày hàng tuần nhằm đảm bảo theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Mỗi lớp dạy nghề đều có cán bộ quản lý, tổ chức lớp học phụ trách, có quy định rõ nội quy cho từng lớp học. Trong quá trình giảng dạy đều có sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cụ thực hành. Công tác theo dõi quản lý học viên lên lớp, cập nhật, ghi chép sổ sách cũng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đúng nội quy, quy định của lớp học. Về nội dung đào tạo: luôn đáp ứng đúng nhu cầu của người học và quy hoạch, thế mạnh sản xuất nông nghiệp của từng vùng, từng địa phương, luôn ưu tiên các ngành nghề truyền thống, nhưng đảm bảo yêu cầu các sản phẩm sản xuất ra phải đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và có tính cạnh tranh với thị trường. Về giảng dạy, nội dung thực hành được truyền đạt theo từng modul, thời lượng cho nội dung thực hành chiếm 80-85% thời gian khóa học, đặc biệt chú trọng việc rèn luyện kỹ năng tay nghề cho học viên, nên có tới 85-90% học viên áp dụng được ngay kiến thức lý thuyết, thực hành vào thực tế sản xuất và 70-75% học viên sau học nghề đã áp dụng ngay chính nghề được học.
 Một số huyện điển hình trong công tác tổ chức, thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trong tỉnh như huyện Diễn Châu (17 lớp), huyện Yên Thành (18 lớp), huyện Quỳnh Lưu (14 lớp), huyện Tân Kỳ (15 lớp). Đối với nghề được đông đảo người dân tham gia chủ yếu là về chăn nuôi gà 48 lớp, lợn 44 lớp, sản xuất rau an toàn 24 lớp, trồng nấm 18 lớp; 4 nghề này chiếm tới 77,45% tổng số lớp nghề được đào tạo. 
Từ kết quả đào tạo nghề đạt được trên, đã giúp cho nhiều lao động nông thôn có thêm kiến thức, kỹ năng sản xuất nông nghiệp, có việc làm và nghề mới, thu nhập ổn định và từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình. Từng bước góp phần tạo nên vùng sản xuất nấm tập trung tại huyện Yên Thành, Diễn Châu; sản xuất cam tại huyện Con Cuông, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn; sản xuất chè tại huyện Thanh Chương, Con Cuông; sản xuất rau an toàn tại huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Thành phố Vinh; mở rộng quy mô và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.
Riêng năm 2018, với nguồn kinh phí được giao, Trung tâm đang tiến hành thông báo tuyển sinh gắn với nhu cầu và quy hoạch ngành nghề và cây, con của từng vùng, từng địa phương, dự kiến 6-8 lớp. Đồng thời, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền bổ sung thêm 01 nghề (nghề trồng chanh leo) nhằm đáp ứng nhu cầu người học nghề thuộc vùng quy hoạch trồng chanh leo miền Tây xứ Nghệ.
Tuy nhiên, song song với kết quả đạt được, công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn vẫn còn một số tồn tại bất cập như: Công tác tuyên truyền chủ trương, hướng dẫn, tư vấn tuyển sinh, lựa chọn nghề đào tạo ở một số nơi chưa thực sự sát với quy hoạch vùng miền, ngành nghề truyền thống hoặc cây con chủ lực của địa phương. Kinh phí hỗ trợ học nghề còn thấp, thời gian học tập dài đã ảnh hưởng đến tính chuyên cần của người học, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy nghề còn hạn chế, đặc biệt là cở sở vật chất phục vụ nội dung thực hành. Đội ngũ giáo viên đã được đào tạo cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ nhưng vẫn chưa  thực sự chuyên nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và giảng dạy. Công tác liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp, hỗ trợ học viên trong quá trình dạy nghề, giải quyết việc làm, tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch cho nông dân chưa thực hiện được tốt, ..vv.
Hiện nay, nhu cầu học nghề nông nghiệp của lao động nông thôn tỉnh Nghệ An là rất lớn, đặc biệt là đối với đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, với mong muốn của nông dân là học được một nghề nông nghiệp để phát triển sản xuất, làm giàu ngay trên chính đồng ruộng và chuồng nuôi của gia đình. Do vậy, thiết nghĩ để nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp và đảm bảo tính bền vững đối với dạy nghề nông nghiệp cần tiếp tục thực thi đồng bộ nhiều giải pháp:

Một là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn, giúp người dân hiểu ý nghĩa, sự cần thiết của việc đào tạo, học nghề. Chính quyền các cấp, các ban ngành cần quan tâm, quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo, định hướng ngành nghề đào tạo phù hợp với quy hoạch, đặc thù, thế mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp từng vùng, từng địa phương. 
Hai là, dạy nghề phải xuất phát từ nhu cầu thực sự và khả năng thực tế của người học, phải gắn với thời vụ, giai đoạn sinh trưởng phát triển từng cây, từng con để đào tạo mới đem lại hiệu quả cao. Chú trọng công tác phát triển, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề. Huy động các nhà khoa học, quản lý, cán bộ kỹ thuật, chuyên gia,… tham gia xây dựng giáo trình và dạy nghề. Tăng cường trang thiết bị dạy học nhằm tạo môi trường học tập, điều kiện thực hành tốt nhất cho người học nghề.    
Ba là, Liên kết với các công ty, nhà máy, doanh nghiệp để hỗ trợ công tác dạy nghề, tạo việc làm và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người học nghề nhằm khuyến khích, thu hút lao động nông nghiệp nông thôn học nghề và đảm bảo chất lượng, hiệu quả bền vững. Gắn các mô hình Khuyến nông với công tác đào tạo nghề để đạt hiệu quả cao hơn.
Bốn là, có cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho những người sau học nghề mới khuyến khích, thu hút được nhiều lao động nông nghiệp tham gia và để họ duy trì, phát triển nghề bền vững sau khi học.
Trung tâm Khuyến nông xác định việc phát triển đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/TTg của Thủ tướng Chính phủ đang là hướng đi hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với tâm tư nguyện vọng và nhu cầu của lao động làm nông nghiệp hiện nay của tỉnh. Với tinh thần quyết tâm cao, trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đổi mới, đúc rút kinh nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp từ những năm qua để tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy nghề, giúp lao động nông nghiệp tỉnh nhà nâng cao năng lực, kỹ năng tay nghề, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập kinh tế, giảm dần tỉ lệ đói nghèo, chung sức cùng các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội./.
Cao Tuấn
        Trung tâm Khuyến nông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện ảnh
cam3.jpg cam4.jpg cam1-fpg.png cam2.jpg dd3.jpg a3.jpg g3.jpg b3.jpg c3.jpg d3.jpg Mô hình nuôi gà theo hướng VietGAHP của hộ anh Hoàng Văn... Mô hình nuôi lợn nái sinh sản hộ anh Nguyễn Văn Sơn Diễn... a6-640x480.jpg Mô hình cá giống cấp 2 hộ anh Nguyễn Hồng Anh – xã Nam Anh –... Mô hình trồng dâu nuôi tằm tại Diễn Kim Diễn Châu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây